Zasady umieszczenia reklam wyborczych w Gdańsku

W związku ze zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi, informujemy o zasadach umieszczania reklam wyborczych zgodnych z Uchwałą Krajobrazową Gdańska w pasie drogowym zarządzanym przez Gdański Zarząd Dróg i Zieleni.
Banery na przegrodzeniu 02

Zgodnie  z zapisami określonymi w Uchwale nr XLVIII/1465/18 Rady Miasta Gdańska z dnia 22 lutego 2018 r. (tzw. Uchwale Krajobrazowej Gdańska) dopuszcza się sytuowanie reklamy wyborczej na ażurowych balustradach wygrodzeń lub barier w pasach drogowych wyłącznie w formie:

 • tablic na sztywnych podkładach wykonanych z polimerowych tworzyw sztucznych
  o grubości nie mniejszej niż 3 mm oraz o wymiarach nie większych niż 1,0 m na 0,7 m;
 • banerów o wymiarach 1,5 m na 0,9 m.

Jednocześnie Uchwała Krajobrazowa Gdańska zabraniania umieszczania materiałów wyborczych na słupach trakcyjnych i oświetleniowych oraz na obiektach inżynierskich takich jak m.in. mosty, wiadukty, estakady, kładki dla pieszych.

W celu umieszczenia reklamy wyborczej na ażurowych balustradach wygrodzeń lub barier w pasach drogowych należy złożyć wniosek do GZDiZ o wydanie zezwolenia na zajęcia pasa drogowego. Prawidłowo wypełniony wniosek musi zawierać takie dane, jak:

 • nazwa i siedziba komitetu wyborczego,
 • planowany okres umieszczenia reklamy wyborczej oraz jej lokalizacja,
 • wymiary nośnika reklamowego (wysokość x szerokość),
 • podpis pełnomocnika finansowego lub wyborczego komitetu wyborczego.

Opłatę za zajęcie pasa drogowego ustala się jako iloczyn:

 • liczby metrów kwadratowych powierzchni reklamy,
 • liczby dni zajmowania pasa drogowego,
 • stawki dziennej opłaty za umieszczenie 1 m² reklamy, który wynosi: dla drogi krajowej – 2,60 zł, drogi wojewódzkiej - 2,50 zł, drogi powiatowej – 2,40 zł oraz drogi gminnej - 2,30 zł.

Pliki do pobrania:


Gdańskie Centrum Kontaktu
Parkingi w Gdańsku
Civitas- PATK4SUMP