Zakończyła się przebudowa sieci trakcji tramwajowej w rejonie wiaduktu kolejowego na al. Hallera

Montaż dodatkowych izolatorów sekcyjnych, wymiana elementów konstrukcyjnych i podniesienie maksymalnie trakcji. Zrywana pod wiaduktem kolejowym na al. Hallera sieć trakcji tramwajowej przez lekceważących oznakowanie i łamiących przepisy ruchu drogowego kierowców nie zatrzyma już ruchu tramwajów w tym rejonie. Ograniczono też maksymalnie możliwość uszkodzenia sieci.
Przebudowa trakcji na al. Hallera w rejonie wiaduktu kolejowego trwała od pierwszych dni listopada
Przebudowa trakcji na al. Hallera w rejonie wiaduktu kolejowego trwała od pierwszych dni listopada
GZDiZ

Przebudowa sieci trakcyjnej pod wiaduktem na Hallera obejmowała:
• Montaż dodatkowych izolatorów sekcyjnych od strony ul. Klinicznej, które pozwolą na utrzymanie ruchu tramwajowego na sąsiednich szlakach, w przypadku zerwania sieci trakcyjnej pod wiaduktem.
• Wymianę zniszczonych przez liczne zerwania elementów konstrukcyjnych sieci: przewodów jezdnych, zawieszeń poprzecznych i izolatorów.
• Montaż nowego słupa trakcyjnego od strony ul. Piramowicza, dzięki któremu sieć pod wiaduktem została maksymalnie uniesiona, co powinno zmniejszyć ryzyko jej uszkodzenia przez pojazdy ciężarowe, które mimo obowiązujących zakazów wjeżdżają pod wiadukt.
• Wymianę słupa od strony ul. Wyspiańskiego.


Przebudowa trakcji na al. Hallera w rejonie wiaduktu to kontynuacja działań wdrażanych przez Gdański Zarząd Dróg i Zieleni, mających na celu zapobieganie zrywaniu sieci trakcyjnej przez pojazdy ciężarowe. W minionych latach na odcinku al. Hallera między ul. Kliniczną a ul. Trubadurów wprowadzono zakaz ruchu pojazdów wyższych niż 3,4 metra oraz o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony. Ponadto na drogach dojazdowych ustawione zostały znaki uprzedzające o obowiązującym zakazie oraz tablice zmiennej treści. Ostrzegają one kierowców o przekroczeniu skrajni pionowej, co wyklucza bezpieczny przejazd pod wiaduktem. Takie tablice są trzy – na al. Zwycięstwa, na al. Hallera oraz przy skrzyżowaniu al. Hallera i ul. Trubadurów.


Wprowadzone zakazy lekceważone są przez kierowców ciężarówek. Wbrew przepisom i zdrowemu rozsądkowi wjeżdżają pod wiadukt, a to niejednokrotnie kończyło się zerwaniem sieci. Dzięki przebudowie sieci trakcyjnej bezmyślne zachowania części kierowców nie będą już miały tak negatywnych skutków na funkcjonowanie komunikacji tramwajowej w tym rejonie Gdańska.

Prace związane z przebudową trakcji na al. Hallera prowadzone były głównie w nocy
Prace związane z przebudową trakcji na al. Hallera prowadzone były głównie w nocy
GZDiZ

Gdańskie Centrum Kontaktu
Parkingi w Gdańsku
Civitas- PATK4SUMP