Za miesiąc rusza Śródmiejska Strefa Płatnego Parkowania

Za miesiąc, 29 czerwca 2020 roku, wejdą w życie zmiany w funkcjonowaniu Strefy Płatnego Parkowania w Gdańsku. Tego dnia w centrum miasta ruszy Śródmiejska Strefa Płatnego Parkowania, w tym w nowym sektorze na Długich Ogrodach. Ponadto zmienią się stawki jednorazowych opłat za postój i abonamentów w SPP i ŚSPP.
Parkometr w Strefie Płatnego Parkowania w Gdańsku
fot. Karol Stańczak/GZDiZ

Wprowadzenie Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania to decyzja Rady Miasta Gdańska, która na posiedzeniu 27 lutego 2020 roku przegłosowała także inne zmiany, dotyczące funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania. Zaczną one obowiązywać od 29 czerwca 2020 roku. Co dokładnie zmieni się tego dnia w kwestii parkowania w SPP?

Śródmiejska Strefa Płatnego Parkowania na Głównym i Starym Mieście, Długich Ogrodach oraz na ul. 3 Maja

Południowa część dotychczasowego sektora Stare Miasto, a także sektor Główne Miasto wraz z fragmentem ul. 3 Maja staną się od 29 czerwca sektorami Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania. W jej obszar włączony zostanie także zupełnie nowy sektor Długie Ogrody, który obejmuje teren między ulicami: Długie Ogrody, Angielską Groblą, Szafarnią a Długą Groblą. Oprócz wspomnianych ulic opłaty w tym sektorze pobierane także będą na ulicach Spichrzowej, Żytniej, Pszennej, Chmielnej, Ołowianka, Dziewanowskiego, Motławskiej, Seredyńskiego, Św. Barbary, Szopy, Łąkowej do Podwala Przedmiejskiego i Sadowej. W Śródmiejskiej Strefie Płatnego Parkowania do dyspozycji kierowców będzie 2735 miejsc postojowych.

Łącznie w Strefie Płatnego Parkowania (w tym z miejscami sezonowymi w Jelitkowie) oraz w Śródmiejskiej Strefie Płatnego Parkowania od 29 czerwca zlokalizowanych będzie 6841 miejsc postojowych.

Do obsługi nowego sektora Długie Ogrody Gdański Zarząd Dróg i Zieleni zakupił 23 nowe parkometry. 7 całkiem nowych urządzeń w lipcu i sierpniu ustawionych zostanie także w sektorze Jelitkowo obok 6 dotychczasowych zlokalizowanych tam parkometrów ze zmodernizowanym oprogramowaniem.

Granice poszczególnych sektorów Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania oraz Strefy Płatnego Parkowania, obowiązujących od 29 czerwca 2020 można odnaleźć na poniższej mapce:

Opłata za postój w Śródmiejskiej Strefie Płatnego Parkowania

W ŚSPP obowiązywać będą wyższe stawki za postój pojazdu niż w pozostałych sektorach. Za pierwszą godzinę parkowania trzeba będzie zapłacić 5,50 zł, za drugą 6,60 zł, za trzecią 7,90 zł, a za czwartą i kolejne godziny 5,50 zł.

W strefie śródmiejskiej za postój trzeba będzie płacić przez siedem dni w tygodniu, a więc także w soboty, niedziele i święta w godzinach od 9:00 do 20:00.

Nowe stawki za postój w pozostałych sektorach SPP

W pozostałych sektorach SPP, a więc we Wrzeszczu, Jelitkowie, Aniołkach, Oliwie, na Przymorzu, jak również w sektorze Młode Miasto, który stanowi północną część dawnego sektora Stare Miasto zmienią się stawki opłat jednorazowych. W czasie upływania pierwszej godziny kierowcy zapłacą za postój 3,90 zł, drugiej – 4,60 zł, trzeciej 5,50 zł, a czwartej i kolejnych 3,90 zł.

Abonamenty i karty opłat zryczałtowanych

Zmiany w opłatach za postój pojazdu w Strefie Płatnego Parkowania dotyczyć będą także abonamentów. Miesięczny abonament za możliwość parkowania w sektorach SPP wzrośnie o 50 zł i kosztować będzie 550 zł. Nie będzie on jednak uprawniać do parkowaniu w sektorach Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania. Z kolei abonament za postój w ŚSPP wynosić będzie 800 zł miesięcznie i umożliwi korzystanie również z miejsc w sektorach SPP. Nie zmieni się natomiast wysokość opłat dla posiadaczy kart opłaty zryczałtowanej mieszkańca (10 zł miesięcznie i 120 zł rocznie za pierwszy i drugi pojazd, 50 zł miesięcznie i 600 zł rocznie za trzeci i kolejny pojazd) i kart opłaty zryczałtowanej działalności gospodarczej (150 zł miesięcznie i 900 zł rocznie). Ważną zmianą dotyczącą wydawania kart opłaty zryczałtowanej mieszkańca (miesięcznej, jak i rocznej) jest konieczność posiadania meldunku w lokalu mieszkalnym, znajdującym się w SPP lub ŚSPP. Bez zmian pozostanie wysokość opłaty dodatkowej za nieopłacenie postoju, która wynosi 200 zł. W przypadku dokonania wpłaty w ciągu 7 dni kwota opłaty dodatkowej wynosi 130 zł.

Karta "N+" dla osób niepełnosprawnych

29 czerwca zmienią się zasady przyznawania kart zerowej stawki opłaty "N+". Umożliwiają one osobom niepełnosprawnym posiadającym taką kartę bezpłatny postój pojazdu w Strefie Płatnego Parkowania i Śródmiejskiej Strefie Płatnego Parkowania, nie tylko w wyznaczonych miejscach dla niepełnosprawnych, ale także na miejscach ogólnodostępnych. Od 29 czerwca karta "N+" wydawana będzie zarówno dla kierowcy (stopień znaczny; symbol niepełnosprawności 05-R „upośledzenia narządu ruchu”, 10-N „choroby neurologiczne”) jak i osoby przewożonej (stopień znaczny; symbol niepełnosprawności 05-R „upośledzenia narządu ruchu”, 10-N „choroby neurologiczne; 04-O „choroby narządu wzroku”). Dokumentem, na podstawie którego sporządzona będzie karta „N+” jest orzeczenie wydane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności (w Gdańsku jest to Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności). Uprawnienie do korzystania z zerowej stawki opłaty będzie można zrealizować tylko i wyłącznie w przypadku gdy w pojeździe będą jednocześnie umieszczone Karta Parkingowa (wzoru europejskiego) wraz z Kartą „N+”. Obie karty należy umieścić za przednią szybą na desce rozdzielczej w sposób eksponujący widoczne zabezpieczenia kart (hologram) oraz umożliwiający odczytanie ich numerów i dat ważności. Karta będzie wydawana na okres 3 lat, ale nie dłużej niż ważność orzeczenia.

Kolory pomogą kierowcom

W zorientowaniu się w lokalizacji poszczególnych sektorów, obowiązujących w nich stawkach, a także czasie poboru opłat kierowcom pomogą trzy kolory. Pojawią się one na słupach i tabliczkach umieszczonych pod znakami sektorowymi D-44 „Strefa Płatnego Parkowania” oraz słupkach znaków D-18 "Parking" i parkometrach w miejscach poboru opłat.

Kolorem czerwonym oznaczone zostały sektory należące do Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania – Stare Miasto, 3 Maja, Główne Miasto, Długie Ogrody. Pobór opłat będzie odbywał się codziennie (w tym we wszystkie dni świąteczne) w godz. 9:00-20:00.

Kolorem niebieskim oznaczone zostały sektory Strefy Płatnego Parkowania, gdzie opłaty pobierane są od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem świąt*) w godz. 9:00 – 17:00. Są to sektory: Młode Miasto, Wrzeszcz Politechnika, Wrzeszcz Górny, a także w lipcu i sierpniu Jelitkowo.

Kolor zielony przeznaczony został na sektory Strefy Płatnego Parkowania, w których opłaty pobierane są od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem świąt*) w godz. 9:00 – 15:00. Są to sektory: Aniołki, Oliwa oraz Przymorze.

* Jako dni świąteczne uznawane są: 1 stycznia, 6 stycznia, Poniedziałek Wielkanocny, 1 maja, 3 maja, Boże Ciało, 15 sierpnia, 1 listopada, 11 listopada, 25 grudnia, 26 grudnia oraz inne dni ustalone w ramach Ustawy o dniach wolnych od pracy.

UWAGA!

Parkometry będą wydawały bilety tylko w taryfie obowiązującej w danym sektorze. Oznacza to, że w parkometrze zlokalizowanym w sektorze Strefy Płatnego Parkowania nie będzie można kupić biletu w taryfie Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania i odwrotnie.

Bilety parkingowe, które kierowca zakupi w parkometrze Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania będą honorowane także w sektorach Strefy Płatnego Parkowania. Natomiast bilety z parkometrów SPP nie będą ważne w ŚSPP.

Opłatę za parkowanie będzie można wnieść tak jak dotychczas gotówką (bilonem) lub kartą płatniczą, nowością będzie możliwość opłacenia postoju za pomocą BLIK-a. Należy podkreślić, że wykupienie biletu parkingowego będzie możliwe tylko po wpisaniu numeru rejestracyjnego pojazdu. Korzyści takiego rozwiązania:

  • brak konieczności zanoszenia biletu do pojazdu,
  • możliwość przedłużenia opłaty w dowolnym parkometrze danego sektora po wyborze tej opcji,
  • automatyczne dokonanie dopłaty w przypadku użycia tego samego parkometru (bez dokonywania wyboru opcji "Dopłata")

Kierowcy mogą również użyć z jednej z sześciu aplikacji mobilnych, obsługujących Strefę Płatnego Parkowania w Gdańsku. Specjalnie dla takich płatników symbole (stosownie do sektora) zostaną umieszczone na parkometrach w odpowiednich kolorach: GDAA, GDAB, GDAF.

Szczegółowe informacje dotyczące lokalizacji miejsc w Strefie Płatnego Parkowania w Gdańsku, obowiązujących stawek za postój, procedur wydawania kart abonamentowych i zryczałtowanych znajdują się na stronie www.gzdiz.gda.pl w zakładce „Strefa Płatnego Parkowania

Nazwa Sektora

Czas poboru

Taryfa

Kolor na nośnikach (słupkach) znaków drogowych

Symbol sektora umieszczony na znakach drogowych

Symbol poboru w aplikacjach mobilnych wyeksponowany na parkometrach

Śródmieście Młode Miasto

pon-pt, 9:00-17:00

1h - 3,90;  2h - 4,60;  3h - 5,50;  4h i następne - 3,90

niebieski

AMM

GDAA

Wrzeszcz Politechnika

pon-pt, 9:00-17:00

1h - 3,90;  2h - 4,60;  3h - 5,50; 4h i następne - 3,90

niebieski

AWP

GDAA

Wrzeszcz Górny

pon-pt, 9:00-17:00

1h - 3,90;  2h - 4,60;  3h - 5,50; 4h i następne - 3,90

niebieski

AWG

GDAA

Jelitkowo

lipiec-sierpień

pon-pt, 9:00-17:00

1h - 3,90;  2h - 4,60;  3h - 5,50; 4h i następne - 3,90

niebieski

AJE

GDAA

Aniołki

pon-pt, 9:00-15:00

1h - 3,90;  2h - 4,60;  3h - 5,50; 4h i następne - 3,90

zielony

BAN

GDAB

Oliwa

pon-pt, 9:00-15:00

1h - 3,90;  2h - 4,60;  3h - 5,50; 4h i następne - 3,90

zielony

BOL

GDAB

Przymorze

pon-pt, 9:00-15:00

1h - 3,90;  2h - 4,60;  3h - 5,50; 4h i następne - 3,90

zielony

BPR

GDAB

Śródmieście Stare Miasto + 3 Maja

codziennie 9:00-20:00

1h - 5,50;  2h - 6,60;  3h - 7,90; 4h i następne - 5,50

czerwony

FSM

GDAF

Śródmieście Główne Miasto

codziennie 9:00-20:00

1h - 5,50;  2h - 6,60;  3h - 7,90; 4h i następne - 5,50

czerwony

FGM

GDAF

Śródmieście Długie Ogrody

codziennie 9:00-20:00

1h - 5,50;  2h - 6,60;  3h - 7,90; 4h i następne - 5,50

czerwony

FDO

GDAF

 

Naklejka na czoło parkometru
Naklejka na froncie parkometru (kolor i oznaczenie literowe w zależności od sektora)
Naklejka na bok parkometru
Naklejka na boku parkometru (kolor i oznaczenie literowe w zależności od sektora)

 


Gdańskie Centrum Kontaktu
Parkingi w Gdańsku
Civitas- PATK4SUMP