Winieta 1
Winieta 1

Strefa Płatnego Parkowania

UWAGA!

W związku z obostrzeniami wynikającymi z sytuacji epidemiologicznej Gdański Zarząd Dróg i Zieleni zawiadamia, że karty zerowych opłat (pojazdy PHEV i N+), abonamentowe oraz zryczałtowane mieszkańców i działalności gospodarczej obowiązujące w Strefie Płatnego Parkowania wydawane są po złożeniu wniosku drogą elektroniczną na adres parkowanie@gzdiz.gda.pl (ewentualnie pocztową lub do wrzutni w siedzibie GZDiZ ul. Partyzantów 36 – wejście główne).

W celu wykupienia kart opłat zryczałtowanych mieszkańca i działalności gospodarczej konieczne jest również wniesienie opłaty, w wysokości potwierdzonej przez upoważnionego pracownika GZDiZ.

W związku z powyższym prosimy o:

  1. złożenie wniosku i wpisanie do niego adresu e-mail i nr telefonu, na który powyższy pracownik przekaże informację o wysokości opłaty,
  2. a następnie, po uzyskaniu informacji od pracownika GDZiZ, wniesienie opłaty we wskazanej wysokości na konto bankowe nr 98 1240 1268 1111 0010 3860 1427 tytułem: opłata za kartę na pojazd nr rej. … .

Wystawione przez pracowników GZDiZ karty zostaną przesłane pocztą (korespondencja zwykła). Przewidywany okres wydania karty w chwili obecnej oceniany jest na około 14 dni.

Informacje szczegółowe dotyczące możliwości załatwienia oraz procedur poszczególnych spraw dostępne na stronie internetowej www.gzdiz.gda.pl w zakładce Załatw sprawę.

Parkowanie w sektorach: Stare Miasto (Śródmieście) AS i Wrzeszcz AW jest płatne od pn. do pt. w godz. 9.00–17.00.

Parkowanie w sektorze: Główne Miasto EG i na ulicy 3 Maja EK jest płatne od pn. do pt. w godz. 9.00-20.00.

Parkowanie w sektorach Aniołki BA, Oliwa BO i Przymorze BP jest płatne od pn. do pt. w godz. 9.00–15.00.

Parkowanie w sektorze Jelitkowo AJ od 1 lipca do 31 sierpnia jest płatne od pn. do pt. w godz. 9.00-17.00.

Za parkowanie w soboty, niedziele i święta ustawowe przypadające od poniedziałku do piątku opłat nie pobiera się.

Pobór opłaty obowiązującej w Strefie Płatnego Parkowania w Gdańsku dokonywany jest w parkometrach, które w górnym prawym rogu panelu obsługi są oznaczone logo Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni, bądź poprzez aplikacje mobilne służące do uiszczania opłat za parkowanie. JAK KORZYSTAĆ Z PARKOMETRU - INSTRUKCJA OBSŁUGI

Parkometry bez logo Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni obsługują parkingi leżące poza drogami publicznymi.

W Dzielnicy Aniołki do Strefy Płatnego Parkowania nie należą: róg ul. Skłodowskiej-Curie z Dębinkami, wzdłuż ul. Smoluchowskiego przy Szpitalu Zakaźnym, przy ul. Smoluchowskiego pomiędzy Dębinkami a Traktem Konnym oraz przy Dębinki vis a vis Hoene-Wrońskiego.