Strefa Płatnego Parkowania

UWAGA!

Gdański Zarząd Dróg i Zieleni zawiadamia, że karty zerowych opłat (pojazdy PHEV i N+), abonamentowe oraz zryczałtowane mieszkańców i działalności gospodarczej, obowiązujące w Strefie Płatnego Parkowania, a także identyfikatory IGM wydawane są po złożeniu wniosku drogą elektroniczną na adres gzdiz@gdansk.gda.pl. Wnioski można również składać osobiście w Biurze Obsługi Klienta w siedzibie GZDiZ przy ul. Partyzantów 36 lub w punkcie obsługi przy ul. Wodopój 7, a także wysłać pocztą na adres GZDiZ, ul. Partyzantów 36, 80-254 Gdańsk.

 

W celu wykupienia kart opłat zryczałtowanych mieszkańca i działalności gospodarczej konieczne jest również wniesienie opłaty, w wysokości potwierdzonej przez upoważnionego pracownika GZDiZ.

W związku z powyższym prosimy o:

  1. złożenie wniosku i wpisanie do niego adresu e-mail i nr telefonu, na który powyższy pracownik przekaże informację o wysokości opłaty,
  2. a następnie, po uzyskaniu informacji od pracownika GDZiZ, wniesienie opłaty we wskazanej wysokości na konto bankowe nr 98 1240 1268 1111 0010 3860 1427 tytułem: opłata za kartę na pojazd nr rej. … .

Wystawione przez pracowników GZDiZ karty zostaną przesłane pocztą (korespondencja zwykła). Przewidywany okres wydania karty w chwili obecnej oceniany jest na maksymalnie 30 dni.

Informacje szczegółowe dotyczące możliwości załatwienia oraz procedur poszczególnych spraw dostępne na stronie internetowej www.gzdiz.gda.pl w zakładce Załatw sprawę.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r.  o elektromobilności i paliwach alternatywnych art. 2 ust. 12. (Dz. U. z 2021 r. poz. 110, 1093, 2269. z późn. zm.), pojazdy z napędem elektrycznym są zwolnione z opłat w strefach płatnego parkowania.

Strefa Płatnego Parkowania w Gdańsku
ZMIANY W STREFIE PŁATNEGO PARKOWANIA OD 29 CZERWCA 2020 ROKU - INFORMACJE OGÓLNE
ŚRÓDMIEJSKA STREFA PŁATNEGO PARKOWANIA - KORZYŚCI Z WPROWADZENIA
RODZAJE OPŁAT - STAWKI I SPOSOBY UISZCZENIA
LOKALIZACJA PŁATNYCH MIEJSC POSTOJOWYCH - MAPA
JAK KORZYSTAĆ Z PARKOMETRU - INSTRUKCJA OBSŁUGI
ABONAMENTY, KARTY OPŁATY ZRYCZAŁTOWANEJ MIESZKAŃCA I DZIAŁALNOŚCI GOSP. - PROCEDURY I WNIOSKI
ABONAMENTY, KARTY OPŁATY ZRYCZAŁTOWANEJ MIESZKAŃCA I DZIAŁALNOŚCI GOSP. - PRAKTYCZNE INFORMACJE
PARKOWANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - IDENTYFIKATOR "N+"
PODSTAWA PRAWNA - UCHWAŁA RADY MIASTA GDAŃSKA

W Gdańsku w niektórych dzielnicach pobierane są opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych. Opłaty pobierane są za postój w 10 obszarach – sektorach Strefy Płatnego Parkowania i Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania. Pobór opłat w tych sektorach ma zapewnić większą rotację parkujących pojazdów, a tym samym zwiększyć dostępność miejsc postojowych. W sumie do dyspozycji kierowców w SPP i ŚSPP do dyspozycji kierowców jest 6841 miejsc postojowych.

Opłaty za postój pojazdów pobierane są w następujących sektorach:

  • Młode Miasto, Wrzeszcz Politechnika, Wrzeszcz Górny, a także w lipcu i sierpniu Jelitkowo
  • Aniołki, Oliwa, Przymorze

Powyższe sektory należą do Strefy Płatnego Parkowania.

Ponadto od 29 czerwca 2020 roku w centrum Gdańska funkcjonuje Śródmiejska Strefa Płatnego Parkowania, która obejmuje sektory:

  • Stare Miasto (wraz z ul. 3 Maja), Główne Miasto, Długie Ogrody.

W zorientowaniu się w lokalizacji poszczególnych sektorów, obowiązujących w nich stawkach, a także czasie poboru opłat kierowcom pomagają trzy kolory. Znajdują się one na słupach i tabliczkach umieszczonych pod znakami sektorowymi D-44 „Strefa Płatnego Parkowania” oraz na słupkach znaków D-18 "Parking" i parkometrach w miejscach poboru opłat.

  • Kolorem czerwonym (symbol GDAF) oznaczone są sektory należące do Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania – Stare Miasto, 3 Maja, Główne Miasto, Długie Ogrody. Pobór opłat odbywa się codziennie (w tym we wszystkie dni świąteczne) w godz. 9:00-20:00.
  • Kolorem niebieskim (symbol GDAA) oznaczone są sektory Strefy Płatnego Parkowania, gdzie opłaty pobierane są od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem świąt*) w godz. 9:00 – 17:00. Są to sektory: Młode Miasto, Wrzeszcz Politechnika, Wrzeszcz Górny, a także w okresie wakacyjnym Jelitkowo (w 2021 roku w okresie od 28 czerwca do 3 września).
  • Kolorem zielonym (symbol GDAB) oznaczone na sektory Strefy Płatnego Parkowania, w których opłaty pobierane są od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem świąt*) w godz. 9:00 – 15:00. Są to sektory: Aniołki, Oliwa oraz Przymorze.

* Jako dni świąteczne uznawane są: 1 stycznia, 6 stycznia, Poniedziałek Wielkanocny, 1 maja, 3 maja, Boże Ciało, 15 sierpnia, 1 listopada, 11 listopada, 25 grudnia, 26 grudnia oraz inne dni ustalone w ramach Ustawy o dniach wolnych od pracy.

Pobór opłaty obowiązującej w Strefie Płatnego Parkowania w Gdańsku dokonywany jest w parkometrach, które w górnym prawym rogu panelu obsługi są oznaczone logo Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni, bądź poprzez aplikacje mobilne służące do uiszczania opłat za parkowanie.

Parkometry bez logo Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni obsługują parkingi leżące poza drogami publicznymi.

Nazwa Sektora

Czas poboru

Taryfa

Kolor na nośnikach (słupkach) znaków drogowych

Symbol sektora umieszczony na znakach drogowych

Symbol poboru w aplikacjach mobilnych wyeksponowany na parkometrach

Śródmieście Młode Miasto

pon-pt, 9:00-17:00

1h - 3,90;  2h - 4,60;  3h - 5,50;  4h i następne - 3,90

niebieski

AMM

GDAA

Wrzeszcz Politechnika

pon-pt, 9:00-17:00

1h - 3,90;  2h - 4,60;  3h - 5,50; 4h i następne - 3,90

niebieski

AWP

GDAA

Wrzeszcz Górny

pon-pt, 9:00-17:00

1h - 3,90;  2h - 4,60;  3h - 5,50; 4h i następne - 3,90

niebieski

AWG

GDAA

Jelitkowo

okres wakacyjny

 

(w 2022 roku od 27 czerwca do 2 września)

 

pon-pt, 9:00-17:00

1h - 3,90;  2h - 4,60;  3h - 5,50; 4h i następne - 3,90

niebieski

AJE

GDAA

Aniołki

pon-pt, 9:00-15:00

1h - 3,90;  2h - 4,60;  3h - 5,50; 4h i następne - 3,90

zielony

BAN

GDAB

Oliwa

pon-pt, 9:00-15:00

1h - 3,90;  2h - 4,60;  3h - 5,50; 4h i następne - 3,90

zielony

BOL

GDAB

Przymorze

pon-pt, 9:00-15:00

1h - 3,90;  2h - 4,60;  3h - 5,50; 4h i następne - 3,90

zielony

BPR

GDAB

Śródmieście Stare Miasto + 3 Maja

codziennie 9:00-20:00

1h - 5,50;  2h - 6,60;  3h - 7,90; 4h i następne - 5,50

czerwony

FSM

GDAF

Śródmieście Główne Miasto

codziennie 9:00-20:00

1h - 5,50;  2h - 6,60;  3h - 7,90; 4h i następne - 5,50

czerwony

FGM

GDAF

Śródmieście Długie Ogrody

codziennie 9:00-20:00

1h - 5,50;  2h - 6,60;  3h - 7,90; 4h i następne - 5,50

czerwony

FDO

GDAF