Wstrzymujemy wydawanie zezwoleń na lokalizowanie reklam w pasach drogowych

Gdański Zarząd Dróg i Zieleni informuje, że z dniem 1 sierpnia br. do odwołania wstrzymuje wydawanie zezwoleń na lokalizowanie w pasach drogowych, znajdujących się na terenie Miasta Gdańska, nowych wolnostojących tablic i urządzeń reklamowych.
Pas drogowy
fot. GZDiZ

Miasto Gdańsk podjęło starania mające na celu opracowanie „Analizy pasów drogowych pod kątem sytuowania wolnostojących nośników reklamowych w pasach drogowych dróg publicznych na obszarze Miasta Gdańska”. Jego celem jest wyznaczenie lokalizacji dla potencjalnych nośników reklamowych z uwzględnieniem ustaleń tzw. Uchwały Krajobrazowej Gdańska oraz zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego.


Gdańskie Centrum Kontaktu
Parkingi w Gdańsku
Civitas- PATK4SUMP