Więcej przestrzeni dla pieszych i rowerzystów. Zmiany w organizacji ruchu na ulicach Gdańska związane z epidemią koronawirusa

11 czerwca wejdą w życie pierwsze z zaplanowanych pilotażowych zmian w organizacji ruchu na ulicach Gdańska. Ich celem jest zwiększenie bezpieczeństwa, przestrzeni i komfortu w poruszaniu się pieszych oraz rowerzystów. To odpowiedź na sytuację wywołaną przez epidemię koronawirusa, która wymusza zmianę zachowań społecznych – m.in. poruszania się pieszo lub rowerem i utrzymywania dystansu. Jako pierwsze zmiany organizacji ruchu pojawią się na al. Grunwaldzkiej oraz na ulicach Wrzeszcza i Oliwy.
 
GZDiZ

O tym, że epidemia koronawirusa miała wpływ na decyzje komunikacyjne mieszkańców Gdańska świadczą dane, mówiące o spadku natężenia ruchu na ulicach naszego miasta. Badania, jakie przeprowadzono na jednej z głównych arterii Gdańska – al. Grunwaldzkiej, uwidaczniają dużo mniejszy ruch pojazdów w marcu, kwietniu oraz maju tego roku w porównaniu do czasów sprzed epidemii. Natężenie ruchu spadło tam średnio o ok. 35-40%, a w pojedynczych dniach nawet o ponad połowę. W czerwcu natężenie ruchu także było mniejsze o kilka procent niż w analogicznym czasie rok temu.

Doświadczenia ostatnich tygodni pokazują, że pandemia może zmienić charakter codziennych wyborów gdańszczan w kontekście poruszania się po mieście także w dłuższej perspektywie, nawet mimo stopniowego likwidowania rządowych obostrzeń. W drodze do pracy czy po zakupy nadal spora część mieszkańców wybiera rower czy decyduje się na pójście pieszo. Dlatego z myślą o rowerzystach i pieszych w niektórych miejscach Gdańska pilotażowo zmieni się organizacja ruchu. Zmiany pozwolą na zwiększenie przestrzeni do poruszania się dla tych uczestników ruchu, a tym samym umożliwią zachowanie zalecanego dystansu społecznego. Zmiany zostały pozytywnie zaopiniowane przez rady dzielnic, na których terenie zostaną wprowadzone.

Od 11 czerwca w Oliwie i we Wrzeszczu zawężona do dwóch pasów ruchu zostanie al. Grunwaldzka

Pierwsze zmiany dotyczą dwóch odcinków al. Grunwaldzkiej – w Oliwie między ulicami Kaprów i Derdowskiego oraz we Wrzeszczu między ulicami Klonową i Dmowskiego. Obecnie pojazdy parkują tam na chodniku. 11 czerwca chodnik w całej szerokości zostanie „uwolniony” dla pieszych i rowerzystów. Miejsca postojowe zostaną zlokalizowane na prawym pasie al. Grunwaldzkiej w Oliwie, a we Wrzeszczu na wyłożonym kostką brukową pasie manewrowym. Zmiany te pilotażowo obowiązywać będą do końca wakacji. Jeśli rozwiązanie się sprawdzi tj. utrzymana zostanie płynność ruchu zmiany zostaną utrzymane i pojawią się kolejne.

Do końca czerwca w kilku lokalizacjach strefy zamieszkania

Kolejną zmianą, dostosowującą organizację ruchu do bieżącej sytuacji jest nadanie priorytetu dla ruchu pieszego na ulicach lokalnych. W kilku lokalizacjach, które stanowią uczęszczane ciągi komunikacyjne stworzone zostaną strefy zamieszkania. Oznacza to pierwszeństwo pieszych przed pojazdami, ograniczenie prędkości samochodów do 20 km/h i parkowanie wyłączenie w miejscach wyznaczonych.

Takie zmiany pojawią się od 11 czerwca na:

  • ul. Ceynowy – główny ciąg komunikacyjny pomiędzy węzłami Oliwa PKP i pętlą tramwajową Oliwa;
  • ul. Kanapariusza – ciąg komunikacyjny w pobliżu Parku Oliwskiego prowadzący do Katedry Oliwskiej oraz szkoły podstawowej;

Od 29 czerwca podobne rozwiązanie zastosowane będzie również na Głównym Mieście – w jego reprezentacyjnej historycznej części.  

Zmiany w organizacji ruchu dotyczyć będą także ul. Wajdeloty. Na wniosek restauratorów z tej ulicy poparty przez Radnych Dzielnicy oraz Miasta zostanie wprowadzony pilotażowo projekt zakładający zamknięcie odcinka ul. Wajdeloty dla ruchu samochodów. Cały przekrój jezdni zostanie oddany pieszym i rowerzystom, a chodniki zostaną zagospodarowane pod ogródki gastronomiczne. Po krótkim okresie pilotażu w dniach 11-14 czerwca podjęta zostanie decyzja o ewentualnym przedłużeniu tego rozwiązania na sezon wakacyjny lub dłuższy. Decydująca będzie w tej kwestii opinia mieszkańców, których będą mogli wypowiedzieć się w ankietach. Ankiety trafią do mieszkańców ulic: Wajdeloty, Grażyny, Aldony i Konrada Wallenroda.

Wprowadzenie zmian na odcinku ul. Wajdeloty od ul. Aldony do ul. Grażyny powoduje konieczność odłożenia w czasie stref z priorytetem dla pieszych na ulicach:

  • Grażyny – ciąg komunikacyjny łączący Plac Wybickiego i al. Legionów z węzłem komunikacyjnym Wrzeszcz PKP;
  • ul. Białej – ciąg komunikacyjny łączący rejon ul. Wyspiańskiego oraz targowiska z węzłem komunikacyjnym Wrzeszcz PKP;

Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu al. Zwycięstwa i Piramowicza

Ważną zmianą, która poprawi bezpieczeństwo pieszych, a przede wszystkim rowerzystów będzie przeorganizowanie ruchu na ul. Piramowicza. Z powodu ograniczonej widoczności dochodziło tam do wymuszenia pierwszeństwa czy wręcz potrącenia rowerzysty przez kierowcę wjeżdżającego z ul. Piramowicza na al. Zwycięstwa. Projekt zmian na ul. Piramowicza ograniczy ryzyko występowania tego typu zagrożeń. Dokładny termin zastosowania tych zmian będzie znany po uzgodnieniu projektu organizacji ruchu przez wszystkie wymagane przepisami jednostki.

Pasy rowerowe na jezdni przed wakacjami

Powyższe zmiany nie są jedynymi, które wpłyną na charakter komunikacji. Kończymy przygotowania projektów organizacji ruchu związanych z wyznaczenie pasów rowerowych na jezdni. Te również uspokoją ruch samochodowy,  poprawią bezpieczeństwo i komfort rowerzystów. Powstaną na ulicach: Matemblewskiej, Myśliwskiej, Platynowej, 3 Maja, Dragana, Warszawskiej i al. Hallera.


Gdańskie Centrum Kontaktu
Parkingi w Gdańsku
Civitas- PATK4SUMP