W Gdańsku rozpoczynają się wiosenne porządki

Usuwanie piasku pozostałego po zimowym posypywaniu ulic, sprzątanie terenów zielonych oraz czyszczenie znaków drogowych, sygnalizatorów i oświetlenia ulicznego. To zakres prac porządkowych przed nadejściem wiosny, które prowadzić będzie Gdański Zarząd Dróg i Zieleni. Służby miejskie w dalszym ciągu pozostają również w gotowości do łagodzenia negatywnych skutków zimy w przypadku zmiany pogody.
Specjalistyczny sprzęt używany jest do mechanicznego oczyszczania nawierzchni jezdni
Specjalistyczny sprzęt używany jest do mechanicznego oczyszczania nawierzchni jezdni
Piotr Wittman/gdansk.pl

- Sprzyjająca porządkom aura pozwala na wznowienie mechanicznego oczyszczania dróg - mówi Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska. - Specjalistyczny sprzęt po zimowej przerwie znów wyjedzie na ulice Gdańska, by pozamiatać i zmyć nawierzchnie jezdni z zimowych zanieczyszczeń, piasku i kruszywa. Łącznie do wysprzątania mamy blisko 1000 kilometrów jezdni i 120 kilometrów dróg. W przypadku wystąpienia przymrozków prace porządkowe na drogach zostaną wstrzymane, by wykorzystywana do czyszczenia woda nie spowodowała oblodzenia nawierzchni.

Mechaniczne oczyszczanie realizowane będzie według ustalonego tygodniowego harmonogramu, publikowanego na stronie GZDiZ w zakładce Porządek.

- Od razu przepraszamy, jeżeli czasem będzie głośno, jednak staramy się, żeby praca nocna przebiegała wyłącznie na tych ciągach komunikacyjnych, które nie mają bezpośredniej styczności z mieszkańcami. Prosimy też o wyrozumiałość, ale chcemy, żeby miasto było jak najszybciej oczyszczone - mówi Bartosz Piotrusiewicz, prezes Gdańskich Usług Komunalnych. - Do dyspozycji w południowym rejonie, który utrzymujemy, mamy 3 zamiatarki, które są najbardziej efektywne, energooszczędne i ekologiczne oraz jedną polewaczkę. O porządek w tej części miasta dba nasz blisko 15-osobowy zespół.

Plan wiosennego sprzątania Gdańska przedstawiła na konferencji prasowej prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz oraz zastępczyni dyrektora GZDiZ Anna Bobrowska, wiceprezydent Gdańska ds. usług komunalnych Piotr Kryszewski oraz Bartosz Piotrusiewicz, prezes spółki Gdańskie Usługi Komunalne
Plan wiosennego sprzątania Gdańska przedstawiła na konferencji prasowej prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz oraz zastępczyni dyrektora GZDiZ Anna Bobrowska, wiceprezydent Gdańska ds. usług komunalnych Piotr Kryszewski oraz Bartosz Piotrusiewicz, prezes spółki Gdańskie Usługi Komunalne
Piotr Wittman/gdansk.pl

Za utrzymanie czystości na ulicach w pozostałych trzech rejonach, odpowiedzialne są dwie inne firmy wykonujące prace na zlecenie Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni. Każda z nich posiada profesjonalny sprzęt, który jest obsługiwany przez kilkudziesięciu pracowników. W całym mieście do sprzątania po zimie wykorzystywane są 23 specjalistyczne pojazdy.  

- Oprócz sprzątania kontynuowane będą prace związane z naprawą pozimowych uszkodzeń jezdni - podkreśla Piotr Kryszewski, zastępca prezydent Gdańska ds. usług komunalnych. - Dzięki coraz lepszym warunkom atmosferycznym coraz więcej napraw wykonywanych jest w technice docelowej, zamiast jedynie tymczasowych zabezpieczeń ubytków. Bieżące naprawy można śledzić w aktualizowanym codziennie komunikacie Naprawy ubytków w jezdniach.

Aby było schludnie i bezpiecznie

Obok prac na jezdniach sprzątaniem objęte zostaną również poszczególne elementy infrastruktury komunikacyjnej w mieście, czyli ciągi piesze, drogi rowerowe, przystanki komunikacji, parkingi, kładki, przejścia podziemne czy schody terenowe. Tam wykonawcy realizujący usługi oczyszczania będą pracować z wykorzystaniem tradycyjnych ręcznych narzędzi jak miotły, grabie i szufle.

- Wiosenne porządki obejmą również elementy infrastruktury drogowej, bezpośrednio odpowiadającej za bezpieczeństwo ruchu - podkreśla Anna Bobrowska, zastępczyni dyrektora Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni ds. infrastruktury i remontów. - Mowa o znakach drogowych i urządzeniach sygnalizacji świetlnej. Zostaną one oczyszczone z kurzu, co sprawi, że będą lepiej widoczne dla pieszych, rowerzystów i kierowców.

Przy sprzyjającej pogodzie umyte zostaną niektóre słupy oraz oprawy oświetlenia ulicznego. Możliwe będzie również odświeżenie ich powierzchni oraz sukcesywne odmalowywanie ich dolnych części. Wyczyszczone zostaną także szafki elektryczne, w których kryją się urządzenia odpowiadające za prawidłowe działanie sygnalizacji świetlnej czy systemu TRISTAR.

W oczekiwaniu na wiosnę

Pozimowe prace porządkowe prowadzone będą także na terenach zielonych. Zanieczyszczenia, resztki obumarłej roślinności wraz z opadłymi liśćmi zagrabione i zabrane zostaną z terenów parków komunalnych, skwerów, zieleńców oraz z pasów drogowych. Po ich wysprzątaniu i przy dogodnej pogodzie można będzie wykonywać pierwsze tegoroczne zabiegi pielęgnacyjne, m.in. koszenie trawników czy łąk miejskich z zachowaniem zasad racjonalnego koszenia i dbania o bioróżnorodność. Przystąpić będzie można także do odmładzania krzewów poprzez wykonanie cięć pnączy czy usuwania samosiewów. Z gdańskich ulic znikną wkrótce osłony przeciwsolne, montowane natomiast będą drewniane paliki zabezpieczające zieleń.

Po przeprowadzeniu prac porządkowych planowane są pierwsze tegoroczne nasadzenia. O kolorową wiosenną szatę zadbają także rośliny cebulowe, których tylko jesienią ubiegłego roku posadzono ok. 11 tys.

- Pierwsze krokusy zaczynają się już pokazywać, po nich czas na cebule tulipanów, żonkili, szachownice i sezon wiosenny pożegnamy zakwitem cebul czosnku ozdobnego – zaznacza Aleksandra Dulkiewicz.

Wiosenna aura sprzyjać będzie także odświeżeniu wyglądu mebli miejskich. Ławki oraz leżaki zostaną odmalowane, a w przypadku uszkodzeń uzupełnione i wymienione będą brakujące bądź pęknięte deski.

- Zadbamy także o pomniki, które zostaną wyczyszczone, wokół nich uzupełniona zostanie kostka granitowa, a także odświeżone zostaną na nich litery - podkreśla wiceprezydent Piotr Kryszewski.

Pozimowe sprzątanie prowadzone będzie także na cmentarzach komunalnych, gdzie wygrabione zostaną tereny zielone, usunięte zostaną śmieci oraz pozostały w alejkach piasek. Jeśli tylko pozwoli na to aura, uruchomiona zostanie ponownie instalacja wodociągowa.

Na ulicach Gdańska używane będą w sumie 23 pojazdy do czyszczenia nawierzchni
Na ulicach Gdańska używane będą w sumie 23 pojazdy do czyszczenia nawierzchni
Piotr Wittman/gdansk.pl

Gdańskie Centrum Kontaktu
Parkingi w Gdańsku
Civitas- PATK4SUMP