Naprawy ubytków w jezdniach

Gdański Zarząd Dróg i Zieleni prowadzi prace drogowe, polegające na naprawie nawierzchni dróg, uszkodzonych ze względu na warunki zimowe. Poniżej wyszczególniono ulice, na których realizowane będą roboty związane z zabezpieczeniem i uzupełnieniem ubytków w jezdniach w poszczególnych lokalizacjach. Informacja o konkretnych miejscach prowadzenia napraw aktualizowana jest codziennie.
Na zdjęciu widoczne są prace drogowe uzupełniania ubytków w nawierzchni jezdni
Naprawa ubytków w nawierzchni jezdni
Grzegorz Mehring/gdansk.pl

Prowadzone obecnie prace, z uwagi na wciąż zbyt niskie temperatury, mają zwiększyć bezpieczeństwo ruchu drogowego. Każdego dnia wypełnianych jest od 250 do 300 metrów kwadratowych ubytków, a w tym celu zużywanych jest blisko 50 ton asfaltu lanego. Pamiętać trzeba, że jedna ulica nie zawsze oznacza jeden ubytek, zatem czas potrzebny na zajęcie się wszystkimi wyznaczonymi miejscami i rozpatrzonymi zgłoszeniami może się wydłużać.

Inspektorzy GZDiZ na bieżąco we własnym zakresie kontrolują stan dróg wyznaczając te, które najpilniej potrzebują poprawy. Sprawdzają także zgłoszenia przekazywane przez mieszkańców poprzez Gdańskie Centrum Kontaktu. Priorytetem są te ulice, na których ubytki znajdują się np. w śladzie kół, posiadają ostre krawędzie i stanowią zagrożenie dla uczestników ruchu drogowego.

Gdy tylko temperatura minimalna w ciągu dnia utrzymywać się będzie powyżej 5 stopni Celsjusza, a nawierzchnia będzie sucha, realizowane będą prace docelowe, które powinny zakończyć się do końca marca.

Podczas prowadzenia robót drogowych mogą występować utrudnienia w ruchu związane z miejscowymi zawężeniami lub wygrodzeniami odcinków jezdni.

W przypadku chęci zgłoszenia konieczności naprawy nawierzchni prosimy o korzystanie z Gdańskiego Centrum Kontaktu pod numerem telefonu 58 52 44 500, mailowo na kontakt@gdansk.gda.pl oraz w aplikacji mobilnej dostępnej w sklepach Google Play i App Store pod nazwą "Gdańskie Centrum Kontaktu"

Z uwagi na występujące opady deszczu, naprawy nawierzchni zaplanowane na wtorek, 27 lutego wykonane zostaną w środę, 28 lutego na ulicach:

 • Gostyńska
 • Goplańska
 • Czerwony Dwór
 • Bora Komorowskiego  
 • Pilotów
 • Wiślna
 • Rybaki Górne
 • Zamkowa  
 • Klonowicza
 • Matki Polki
 • Partyzantów
 • Pólnicy
 • Blizbora
 • Stolema
 • Wileńska
 • Sopocka
 • Kadetów
 • Elewów
 • Radarowa
 • Nadwiślańska
 • Armii Krajowej (w obrębie skrzyżowania z ul. Łostowicką i al. Havla)

Uwaga! W przypadku wystąpienia opadów atmosferycznych zakres prac może ulec ograniczeniu. Ponadto powyższy harmonogram może ulegać modyfikacjom ze względu na konieczność wykonania pilnych prac naprawczych w innych, nieujętych na liście, lokalizacjach.