Winieta 1
Winieta 1

Sprzedajemy odzyskany materiał drogowy

Materiał drogowy, który został odzyskany podczas prac prowadzonych przez Gdański Zarząd Dróg i Zieleni oraz przekazany przez inne jednostki miejskie można nabyć od GZDiZ.
Sprzedajemy materiał
Karol Stańczak/GZDiZ

Materiał drogowy, który znajduje się w sprzedaży, to materiał odzyskany podczas prac prowadzonych przez Gdański Zarząd Dróg i Zieleni oraz realizowanych przez inne jednostki miejskie. Z uwagi na jego ilość i niejednorodność nie zawsze może on zostać ponownie użyty na drogach publicznych. Można go jednak wykorzystać do celów prywatnych.

W sprzedaży znajdują się: brukowiec, korytka ściekowe, kostki betonowe, kostki czerwone oraz rzędowe, a także oporniki kamienne i płytki chodnikowe w różnych rozmiarach.

Wykaz poszczególnych elementów wraz z ceną zawarte są w szczegółowym cenniku, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdańska. Podane w nim ceny nie obejmują transportu oraz załadunku, które leżą po stronie kupującego.

 

L.p.

Nazwa materiału

j.m.

cena brutto*

1

Brukowiec

t

112,05 zł

2

Korytka ściekowe

szt.

3,55 zł

3

Kostka betonowa prostokątna

m2

10,82 zł

4

Kostka czerwona 8 cm

m2

13,28 zł

5

Kostka czerwona z frazą 20x10

szt.

0,27 zł

6

Kostka rzędowa mieszana

t

219,92 zł

7

Opornik kamienny

mb

19,68 zł

8

Płytki chodnikowe 30x30

szt.

1,97 zł

9

Płytki chodnikowe 35x35

szt.

2,14 zł

10

Płytki chodnikowe 40x40 skrajne

szt.

3,49 zł

11

Płytki chodnikowe 50x50

szt.

4,58 zł

12

Płytki płukane 20x20x5

szt.

3,41 zł

13

Płytki płukane 20x20x8

szt.

3,78 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*cena nie obejmuje transportu i załadunku, które leżą po stronie kupującego


Gdańskie Centrum Kontaktu
Civitas- PATK4SUMP
CMT