Skrzyżowanie ulic Jabłoniowej i Lawendowe Wzgórze stanie się rondem

Poprawa bezpieczeństwa ruchu oraz obsługi komunikacyjnej osiedli mieszkaniowych przy ul. Lawendowe Wzgórze, a w szczególności wyjazdu na ul. Jabłoniową. To cel przebudowy skrzyżowania obu ulic, które stanie się rondem. Prace rozpoczną się w piątek, 28 czerwca. Przeprowadzi je i sfinansuje prywatny inwestor w oparciu o umowę drogową, tzw. „szesnastkę”. Według planów całość robót zakończy się 31 lipca.
Skrzyżowanie ulic Jabłoniowej i Lawendowe Wzgórze
Skrzyżowanie ulic Jabłoniowej i Lawendowe Wzgórze
GZDiZ

Skrzyżowanie ulic Jabłoniowej i Lawendowe Wzgórze to jedno z newralgicznych punktów na komunikacyjnej mapie Jasienia. Ze względu na duże natężenie ruchu na ul. Jabłoniowej wyjazd z Lawendowego Wzgórza bywa utrudniony, co prowadzi do tworzenia się w tym miejscu zatorów drogowych i zwiększa ryzyko kolizji. Poprawę sytuacji przyniesie zmiana formy skrzyżowania i wyznaczenie tam ronda. Będzie wymagało to zmiany istniejącej geometrii jezdni, wybudowania wyspy centralnej i przebudowy przylegających chodników. Dodatkowo na dojazdach do skrzyżowania wykonane zostaną dwie wyspy kanalizujące ruch.

Realizacja prac związana jest ze zmianami w organizacji ruchu, które wprowadzane będą etapami. W pierwszym zachowana zostanie przejezdność ul. Jabłoniowej w obu kierunkach z wykorzystaniem obecnych pasów do skrętu. Zamknięty zostanie natomiast wjazd/wyjazd z ul. Lawendowe Wzgórze na ul. Jabłoniową. Objazd poprowadzony będzie z wykorzystaniem ulic Jabłoniowej, al. Adamowicza i Lawendowe Wzgórze.

W drugim etapie robót obejmującym wykonanie wysp kanalizujących ruch, przebudowę chodnika oraz prace wykończeniowe otwarty zostanie wyjazd z ul. Lawendowe Wzgórze na ul. Jabłoniową, a skrzyżowanie będzie funkcjonować docelowo już jako rondo.

Przebudowa skrzyżowania Lawendowego Wzgórza i ul. Jabłoniowej wynika z umowy drogowej zawartej z inwestorem Nova Jabłoniowa zgodnie z art. 16 Ustawy o drogach publicznych.


Gdańskie Centrum Kontaktu
Parkingi w Gdańsku
Civitas- PATK4SUMP