Rzeźba „Ostatniego gdańskiego bówki” - Brunona Zwarry

Wraz ze Stowarzyszeniem „Ławeczka Brunona Zwarry” ogłosiliśmy konkurs rzeźbiarski na opracowanie koncepcji pomnika gdańskiego pisarza, kronikarza i autora wielu książek o Gdańsku w czasach Międzywojnia i II Wojny Światowej. Na zwycięzców czekają nagrody, ale przede wszystkim możliwość realizacji własnego projektu.
Zdjęcie przedstawia portret Brunona Zwarry w okresie młodości
Portret Brunona Zwarry w latach młodości
fot. zbiory Biblioteki Gdańskiej PAN

Trochę historii

Upamiętnianie osób, które swoją osobowością, twórczością i postępowaniem wpisują się w historię Miasta Gdańska, to nasza powinność. Pod debatę poddać można jedynie formę takiego uznania. Dzieło powinno jednak posiadać swoistą wartość artystyczną i estetyczną, wpisującą się w krajobraz miasta. Przy współpracy ze Stowarzyszeniem „Ławeczka Brunona Zwarry” ogłosiliśmy konkurs na projekt pomnika w formie ławeczki upamiętniającego Tę, jakże znaczącą dla naszego miasta postać.

Brunon Zwarra – gdańszczanin, pisarz i publicysta, autor wspaniałych książek opisujących historię Gdańska, również o charakterze autobiograficznym. Żył w latach 1919-2018, zatem okrucieństw II Wojny Światowej i okresu międzywojennego doświadczył osobiście. Działacz wielu organizacji na obszarze Wolnego Miasta Gdańska, za którą to działalność więziony był w niemieckich obozach koncentracyjnych w Nowym Porcie, Stutthofie i Sachsenhausen. W młodości, przed rokiem 1945, zamieszkiwał Biskupią Górkę i dlatego właśnie tam powstanie Jego pomnik.

„Naszym celem jest postawienie pomnika - ławeczki z postacią pisarza z wdzięczności za to, co zrobił dla zachowania historii naszego miasta i pamięci o gdańskich Polakach. Jego książki mają do dziś fundamentalne znaczenie dla historyków i miłośników Gdańska, opisy Jego przeżyć w przedwojennym Gdańsku, opisy miejsc i zwyczajów do dziś rozpalają wyobraźnię i pozwalają zadurzyć się w świecie, którego już nie ma.” – mówi Joanna Szymańska Prezes Stowarzyszenia „Ławeczka Brunona Zwarry”

Ławeczka z brązu

Lokalizacja pomnika przy ulicy Biskupiej 33 w gdańskim Śródmieściu została wskazana przez Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i zyskała przychylność Komisji ds. pomników, powołanej przez Prezydenta Miasta Gdańska. Adresatami konkursu są profesjonalni artyści plastycy i architekci. Aby wziąć w nim udział należy przygotować projekt pomnika Brunona Zwarry wraz z koncepcją zagospodarowania jego otoczenia. Powinien być on zaprojektowany w formie ławeczki z brązu z postacią młodego Pana Brunona i nawiązywać do pierwszego tomu książki autora pt. „Wspomnienia gdańskiego bówki”, w której opowiada o życiu codziennym w przedwojennym Gdańsku, czasach swojego dzieciństwa, ale także sytuacji politycznej oraz burzliwych relacjach Polaków i Niemców żyjących w Wolnym Mieście. Istotną część projektu stanowić będzie drzewo, które usytuowane jest przy ul. Biskupiej, w miejscu przeznaczonym pod budowę pomnika.  

Nagrody dla najlepszych

Prace konkursowe ocenią i zwycięzców wybiorą osoby reprezentujące ważne instytucje kulturalne i edukacyjne z całego kraju. W skład komitetu opiniującego projekty wchodzić będą profesorowie, doktorzy i inżynierowie z Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, Łodzi i Krakowie oraz Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, wykładowcy Politechniki Gdańskiej, delegaci Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a także przedstawiciele Rady Miasta Gdańska, Stowarzyszenia „Ławeczka Brunona Zwarry” i Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni.

Zwycięzca otrzyma 30.000 zł, zdobywca drugiego miejsca – 20.000 złotych, natomiast trzeciego – 10.000 złotych. Na projekty czekamy do 17.03.2023 o godz. 15:00. Autor najlepszej rzeźby zaproszony zostanie do podpisania z wnioskodawcą, czyli Stowarzyszeniem „Ławeczka Brunona Zwarry”, umowy na wykonanie pomnika, za które przewidziane jest wynagrodzenie do 200.000 złotych.

Szczegółowy regulamin dostępny jest na naszej stronie internetowej w zakładce „konkursy”.

 


Gdańskie Centrum Kontaktu
Parkingi w Gdańsku
Civitas- PATK4SUMP