Konkurs rzeźbiarski na opracowanie projektu pomnika Brunona Zwarry wraz z koncepcją zagospodarowania otoczenia pomnika

Przedmiotem konkursu jest projekt pomnika Brunona Zwarry – pisarza i dokumentalisty, autora licznych książek o Gdańsku wraz z koncepcją zagospodarowania otoczenia pomnika.

Konkurs jest otwartym, jednoetapowym konkursem rzeźbiarskim z koncepcją zagospodarowania otoczenia pomnika. Konkurs przeprowadzany jest we współpracy ze Stowarzyszeniem „Ławeczka Brunona Zwarry”, które jest inicjatorem budowy pomnika. Pomnik ustawiony będzie przy skrzyżowaniu ulic Biskupiej i Salwator w Śródmieściu Gdańska.

Szczegółowy opis przedmiotu konkursu wraz z dokumentacją znajduje się w załącznikach:

  1. Regulamin konkursu
  2. Załącznik nr 1 - Lokalizacja pomnika
  3. Załącznik nr 2a-b - Pełnomocnictwo
  4. Załącznik nr 3 - Karta identyfikacyjna
  5. Załącznik nr 4 - Oświadczenie - dyspozycja pracy konkursowej
  6. Załącznik nr 5 - RODO
  7. Załącznik nr 6 - Zobowiązanie zwycięzcy konkursu do przeniesienia praw autorskich