Rozszerzamy obszar poboru opłat w Strefie Płatnego Parkowania

Od 01.07.2018 r. Strefą Płatnego Parkowania (SPP) w Gdańsku objęte zostaną nowe miejsca postojowe zlokalizowane w Oliwie, na Głównym i Starym Mieście oraz w dzielnic Aniołki. Na 2 wakacyjne miesiące SPP wraca do Jelitkowa.

Od 01 lipca obszar poboru opłat w Oliwie obejmować będzie, oprócz dotychczasowych ulic, także miejsca parkingowe na ulicach Majkowskiego, Ceynowy, Poczty Gdańskiej, Liczmańskiego, Leśnej i Podhalańskiej. Z kolei w SPP na Głównym i Starym Mieście opłatą zostaną objęte  ulice: Pachołów, Podstoczną, Stępkarską, Sukienniczą i Wiosny Ludów. Na Aniołkach parkometry staną na ulicy Dębowej, a we Wrzeszczu na ul. Sosnowej.

Gdańska SPP obejmuje 7 sektorów: Główne Miasto, Stare Miasto, Wrzeszcz, Aniołki, Oliwa, Przymorze. Siódmy sektor Jelitkowo obowiązuje w miesiącach lipiec i sierpień.Przypomnijmy, że opłata za postój samochodów w sektorach: Główne Miasto, Stare Miasto i Wrzeszcz pobierana jest w dni powszednie w godz. 9.00 – 17.00. W sektorach Aniołki, Oliwa oraz Przymorze parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania płatne jest w dni powszednie w godz. 9.00 – 15.00. Parkowanie w sektorze Jelitkowo płatne jest od 01.07 do 31.08 w dni powszednie w godz. 09.00 – 17.00. Parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania w soboty, niedziele i święta jest bezpłatne, niezależnie od dzielnicy.

Na nowych ulicach kontrolerzy będą wkładali za wycieraczki zaparkowanych samochodów informację o tym, że od 1 lipca jest to obszar SPP objęty poborem opłaty. Mieszkańcom będziemy przypominać jednocześnie o możliwości zaopatrzenia się w Kartę Opłaty Zryczałtowanej Mieszkańca. Jej miesięczny koszt to 10 zł. Informacja będzie stosowana od dziś do końca pierwszego tygodniu objęcia poborem opłat nowych ulic.

Stawki opłat za postój pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego Parkowania na terenie Miasta Gdańska:

  • opłata za pierwszą godzinę parkowania: 3 zł
  • opłata za drugą godzinę parkowania: 3,60 zł
  • opłata za trzecią godzinę parkowania: 4,30 zł
  • opłata za czwartą i kolejne godziny parkowania: 3 zł
  • opłata dodatkowa za brak uiszczenia opłaty za parkowanie, jeśli zostanie uiszczona w ciągu 7 dni kalendarzowych (maksymalnie dwa razy w roku kalendarzowym): 30 zł
  • opłata dodatkowa za brak uiszczenia opłaty za parkowanie (po przekroczeniu 7 dni kalendarzowych lub trzecim przypadku w roku kalendarzowym): 50 zł

Opłatę za postój samochodu można uiścić gotówką lub kartą płatniczą w parkomacie oznaczonym logo Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni. Opłaty można również dokonać za pośrednictwem systemu opłat mobilnych w Gdańsku (do wyboru): CityParkApp, ePark, moBILET, mPay, Pango, SkyCash.


Gdańskie Centrum Kontaktu
Parkingi w Gdańsku
Civitas- PATK4SUMP