Rozpoczynamy prace na moście oraz wiadukcie w ciągu ul. Elbląskiej

W październiku oraz listopadzie prowadzone będą prace utrzymaniowe na dwóch obiektach inżynierskich znajdujących się w ciągu ul. Elbląskiej na Rudnikach. Na moście nad Opływem Motławy oraz wiadukcie nad torami kolejowymi przy rafinerii wykonane zostaną prace izolacyjne i uszczelniające, które zwiększą trwałość obiektów oraz poprawią komfort poruszania się na nich kierowców i pieszych.
Prace na obiektach inżynierskich w ciągu ul. Elbląskiej prowadzone będą przy zmienionej organizacji ruchu
Prace na obiektach inżynierskich w ciągu ul. Elbląskiej prowadzone będą przy zmienionej organizacji ruchu
fot. Karol Stańczak/GZDiZ

AKTUALIZACJA

Prace na moście nad Opływem Motławy w ciągu ul. Elbląskiej (kier. Elbląg) zostały zakończone w dniu 21.12.2020r. 

Na wiadukcie nad torami do rafinerii, w ciągu ul. Elbląskiej, (kier. centrum), do 10 stycznia będą wykonywane prace wykończeniowe związane z przebudową przebudowy barieroporęczy oraz roboty dodatkowe polegające na wymianie elementów balustrady.


5 października 2020

Prace będą prowadzone na obu obiektach jednocześnie. Planowo rozpoczną się 6 października i potrwają do końca listopada. Zostały one podzielone na etapy, by zachować przejezdność zarówno na moście, jak i wiadukcie w obu kierunkach.

Most nad Opływem Motławy

Na moście nad Opływem Motławy prace polegać będą na wyrównaniu płyty pomostu, a następnie ułożeniu nowej izolacji, która wyeliminuje nieszczelności i przecieki. Na koniec odtworzona zostanie nawierzchnia asfaltowa jezdni.

W I etapie prace prowadzone będą na prawym pasie w kierunku Elbląga, który będzie zamknięty. Ruch w tym kierunku odbywać się będzie tylko lewym pasem, zawężony zostanie również chodnik.

Po zakończeniu robót w październiku w II etapie w listopadzie analogiczne prace wykonane zostaną na lewym pasie. Wówczas dla kierowców udostępniony zostanie prawy pas ruchu.

Wiadukt nad torami kolejowymi przy rafinerii

Równolegle prace utrzymaniowe toczyć się będą na wiadukcie na ulicy Elbląskiej przebiegającym nad torami kolejowymi przy rafinerii. Tam planowane są naprawy izolacji oraz nawierzchni chodników, a także wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego balustrad obiektu.

Także tutaj zostanie zmieniona organizacja ruchu. W I etapie zamknięty zostanie lewy pas w kierunku Elbląga i prawy pas w kierunku centrum Gdańska. Kierowcy będą mogli korzystać z sąsiednich pasów. Ponadto ograniczona zostanie prędkość do 30 km/h. Również w tym miejscu chodnik będzie zawężony.

Po zakończeniu październikowego etapu prac w II etapie, który będzie realizowany w listopadzie, roboty odbywać się będą już tylko na lewym pasie ruchu w kierunku centrum Gdańska. Na zamkniętym pasie wymieniana będzie bariera energochłonna wiaduktu. W tym czasie kierowcy będą mogli poruszać się prawym pasem.

Elbląska - most nad Opływem Motławy
Elbląska - most nad Opływem Motławy
 
Elbląska - wiadukt nad torami kolejowymi
Elbląska - wiadukt nad torami kolejowymi

Gdańskie Centrum Kontaktu
Parkingi w Gdańsku
Civitas- PATK4SUMP