Roboty drogowe na ul. Myśliwskiej

W poniedziałek 7 września rozpoczną się roboty drogowe na fragmencie ul. Myśliwskiej, których celem będzie wymiana nawierzchni bitumicznej jezdni. Ze względu na prowadzone prace zamknięty zostanie odcinek ul. Myśliwskiej od skrzyżowania z ul. Bulońską do posesji nr 33. Planowo roboty i związana z nimi tymczasowa organizacja ruchu potrwają do 11 września.
Tymczasowa organizacja ruchu na ul. Myśliwskiej
Tymczasowa organizacja ruchu na ul. Myśliwskiej
Google Maps

Remont ulicy polegać będzie na wymianie nawierzchni ścieralnej jezdni ul. Myśliwskiej na odcinku o długości 140 m i szerokości 7m. W zakresie prac ujęto również wymianę krawężnika na remontowanym odcinku jezdni oraz wymianą nawierzchni przyległego chodnika.

Na czas zamknięcia fragmentu ul. Myśliwskiej kierowcy będą mieli możliwość objazdu al. Pawła Adamowicza i ul. Nową Wołkowyską. Na wyłączonym z ruchu odcinku dojazd zostanie zapewniony jedynie dla mieszkańców i pojazdów służb.


Gdańskie Centrum Kontaktu
Parkingi w Gdańsku
Civitas- PATK4SUMP