Przyjmujemy zgłoszenia do ósmej edycji projektu Gdańskie Fasady OdNowa

Projekt Gdańskie Fasady OdNowa startuje ze swoją ósmą edycją. Wspólnoty mieszkaniowe mogą już składać wnioski, wskazujące, które fasady kamienic powinny zostać odnowione w 2020 roku. Zgłoszenia przyjmowane są do 15 listopada w Dziale Rozwoju Przestrzeni Publicznej Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni, natomiast lista rankingowa ogłoszona zostanie 23 grudnia.
kamienice
fot. Karol Stańczak/GZDiZ

W projekcie Gdańskie Fasady OdNowa wziąć mogą udział wspólnoty mieszkaniowe z terenu Głównego Miasta, a sam proces zgłoszenia jest bardzo prosty. Wystarczy zadeklarować chęć wzięcia udziału w projekcie, załączając stosowną uchwałę przyjętą przez wspólnotę mieszkaniową. Należy wziąć jednak pod uwagę, że w programie uczestniczyć mogą wyłącznie kamienice Głównego Miasta, które nie są objęte indywidualnym wpisem do rejestru zabytków.

W przypadku zakwalifikowania się do projektu Gdańskie Fasady OdNowa wspólnota zostanie zobowiązana do wykonania i ukończenia w założonym terminie technicznych prac remontowych, polegających m.in. na uzupełnieniu tynków, zapewnieniu właściwego stanu blacharki oraz oczyszczeniu i uzupełnieniu braków w powojennych elementach kamiennych, takich jak figury w szczytach czy dekoracji. Po stronie wspólnoty leżeć będzie również pokrycie kosztów przygotowania projektu prac konserwatorskich. Zawierać on musi wytyczne niezbędne do wykonania projektów kompozycji artystycznych wzbogacających fasady.

Miasto Gdańsk, które uczestniczy w programie wraz z Fundacją Urban Forms – operatorem projektu, przekaże ok. 400 tys. zł, ponosząc koszty wynajmu rusztowań, malowania podstawowego elewacji oraz wykonania artystycznych dekoracji. Efektem końcowym prac będzie odnowiona, odświeżona fasada danej kamienicy o wysokim walorze artystycznym, nawiązującym do historii miejsca.

Zgłoszenia do ósmej edycji projektu przyjmowane są przez Dział Rozwoju Przestrzeni Publicznej GZDiZ (80-254 Gdańsk, ul. Partyzantów 36) do 15 listopada 2019 roku. Lista rankingowa ogłoszona zostanie 23 grudnia 2019 roku.

Projekt Gdańskie Fasady OdNowa realizowany jest od 2013 roku. W ramach programu, dzięki współpracy mieszkańców, miasta Gdańska oraz organizacji pozarządowej i artystów odnowionych zostało 67 kamienic m.in. przy ul. Ogarnej, Szerokiej, Świętojańskiej i Warzywniczej. W tym roku nowe, odświeżone oblicze zyskują kamienice przy ul. Powroźniczej i Straganiarskiej. Do tej pory na odnowienie fasad w programie Gdańskie FasadyOdNowa miasto przeznaczyło blisko 2,5 mln zł.

Wzór uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej ws. wykonania prac remontowych i dekoracji artystycznej w projekcie Fasady OdNowa


Gdańskie Centrum Kontaktu
Parkingi w Gdańsku
Civitas- PATK4SUMP