Prace torowe na Węźle Piastowskim

Od północy 20 lipca (sobota) do godz. 4:00 22 lipca (poniedziałek) prowadzone będą prace torowe w rejonie skrzyżowania ulic: Podwale Grodzkie, Wały Piastowskie, Błędnik, Rajska oraz na przejeździe w relacji Wały Piastowskie – Podwale Grodzkie. W związku z pracami w sobotę oraz niedzielę wyłączony zostanie przejazd przez tory w obu tych miejscach, co spowoduje zmiany w organizacji ruchu pojazdów. Inaczej funkcjonować też będzie komunikacja tramwajowa.
track005
fot. Karol Stańczak/GZDiZ

Prace na torowisku polegać będą na:

  • wymianie rozjazdu i skrzyżowania torowego,
  • wymianie szyn oraz podkładów wraz z podsypką tłuczniową,
  • zespawaniu termitowym połączeń szyn,
  • regulacji i stabilizacji torów za pomocą podbijaków spalinowych.

Łącznie na obszarze objętymi pracami wymienionych zostanie ponad 200 metrów szyn oraz ok. 100 sztuk podkładów. Wszystkie prace zasadnicze polegające na wymianie rozjazdów, szyn i podkładów zostaną zrealizowane podczas zamknięcia torów tramwajowych w dniach 20 – 22 lipca. Prace związane ze spawaniem szyn oraz regulacją i stabilizacją torów będą natomiast kontynuowane do końca lipca.

Roboty na torowisku będą miały wpływ na organizację ruchu pojazdów w rejonie skrzyżowania Podwala Grodzkiego, Wałów Piastowskich, Błędnika oraz ul. Rajskiej. Z uwagi na konieczność zamknięcia obu przejazdów przez tory jezdnia ul. Podwale Grodzkie w kierunku Huciska będzie zawężona – wyłączony zostanie pas do skrętu w lewo w ul. Rajską. Zawrócić będzie można w rejonie skrzyżowania ulic Podwale Grodzkie – Nowe Podwale Grodzkie. Z kolei jadąc ulicą Wały Piastowskie możliwy będzie jedynie skręt w prawo w kierunku ul. Błędnik. Zawrócić będzie można na Rondzie Ofiar Katynia przy Bramie Oliwskiej. Niemożliwe będzie również zawrócenie na ulicy Podwale Grodzkie za skrzyżowaniem z ulicą Rajską

Ze względu na prowadzone roboty w sobotę i niedzielę 20 i 21 lipca oba przejazdy zostaną zamknięte także dla ruchu tramwajowego. Z tego względu w tych dniach inaczej funkcjonować będzie komunikacja miejska. Tramwaje nie będą obsługiwać przystanku „Dworzec Główny”, a poszczególne linie zostaną skierowane na trasę objazdową ulicą 3 Maja z obsługą przystanków „Dworzec PKS” i „Nowe Ogrody” – w obu kierunkach. Szczegóły dostępne są na stronie Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku


Gdańskie Centrum Kontaktu
Parkingi w Gdańsku
Civitas- PATK4SUMP