Posiedzenie Komisji Konkursowej konkursu ofert nr PU/4/2020 - [NAGRANIE AUDIO]

1730

Z uwagi na brak możliwości udziału osobistego oferentów w związku z §10 ust.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz §1 ust.1 Zarządzenia Nr  8/ 2020 Dyrektora Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni z dnia 23 marca 2020 roku w sprawie ograniczenia bezpośredniej obsługi interesantów Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni w okresie stanu epidemii, uczestnictwo oferentów w części jawnej konkursu ofert nr PU/4/2020 na oddanie w dzierżawę na okres od 01 maja 2020 r. lub od dnia podpisania umowy do 31 sierpnia 2020 r. tablic do umieszczenia na stoiskach w udostępnionych lokalizacjach, z przeznaczeniem na prowadzenie sezonowych punktów handlowych w celu sprzedaży owoców i warzyw, zostało zrealizowane w formie transmisji audio, której nagranie udostępniamy poniżej.

Posiedzenie Komisji Konkursowej odbyło się w dniu 21 kwietnia 2020 r. o godz. 12:00 w siedzibie Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni przy ul. Partyzantów 36 B w sali 09.

Nagranie audio z posiedzenia Komisji Konkursowej

 


Gdańskie Centrum Kontaktu
Civitas- PATK4SUMP
CMT