Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków nie zgodził się na remont nawierzchni Długiego Targu

Z przykrością informujemy, że Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków (PWKZ) odmówił wydania pozwolenia na przeprowadzenie zapowiadanych wcześniej prac remontowych zdegradowanej nawierzchni ul. Długi Targ. Wcześniej tj. w dniu 17 maja 2019 roku PWKZ wydał pozytywną opinię odtworzenia nawierzchni ulicy Długi Targ.
ul. Długi Targ
fot. Karol Stańczak/GZDiZ

Ze względu na fakt, iż ulica Długi Targ znajduje się w układzie urbanistycznym Gdańska wpisanym do rejestru zabytków, przeprowadzenie remontu nawierzchni musiało zostać poprzedzone uzyskaniem pozytywnej decyzji Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.  Dlatego Gdański Zarząd Dróg i Zieleni 21 czerwca 2019 roku w ślad za pozytywną opinią wydaną przez PWKZ do zaproponowanego rozwiązania remontu, złożył wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie robót budowalnych (remontu nawierzchni) na ul. Długi Targ na Głównym Mieście w Gdańsku. Następnie 5 lipca przystąpił do ogłoszenia przetargu, który miał wyłonić wykonawcę prac. Zgodnie z postępowaniem przetargowym otwarcie kopert nastąpiło 23 lipca. W przetargu złożyło oferty sześć firm. Do podpisania umowy z wykonawcą na realizacje robót była niezbędna pozytywna decyzja PWKZ. Odmowa wydania pozwolenia PWKZ uniemożliwia niestety podpisania umowy z wykonawcą, tym samym rozpoczęcia prac zaplanowanych do realizacji w 2019 roku.

Obecną nawierzchnię ul. Długi Targ stanowią zarówno płyty granitowe, jak i kostka kamienna. W efekcie eksploatacji część płyt posiada pęknięcia i wyszczerbienia. Z tego względu mogą być one mało komfortowe dla poruszających się ulicą pieszych. Dodatkowo nawierzchnia nie jest dostosowana do obsługi imprez masowych organizowanych na Długim Targu, a także do ruchu pojazdów służb komunalnych.

Zaplanowane na jesień prace miały na celu poprawę równości nawierzchni, poprzez zastosowanie płyt granitowych. Tym samym na Długim Targu przywrócony miał zostać układ formy przestrzennej, który wykonany został w latach 1971 – 1973. Wówczas  wykonano przebudowę nawierzchni całego Traktu Królewskiego, zastępując kostkę brukową płytami granitowymi.


Gdańskie Centrum Kontaktu
Parkingi w Gdańsku
Civitas- PATK4SUMP