Podsumowujemy funkcjonowanie parkingów nadmorskich w 2019 roku

Rok 2019 był trzecim, w którym w lipcu i sierpniu przy gdańskich plażach funkcjonowały parkingi nadmorskie. Po zakończeniu wakacji dokonaliśmy podsumowania ich tegorocznej działalności.
PN-46
fot. Karol Stańczak/GZDiZ

Nowości w funkcjonowaniu parkingów nadmorskich w 2019 roku

W 2019 roku Gdański Zarząd Dróg i Zieleni obsługiwał trzy parkingi zlokalizowane w pobliżu gdańskich kąpielisk. Były to parkingi w Brzeźnie przy ul. Czarny Dwór (340 miejsc postojowych), w Jelitkowie przy ul. Błękitnej (220 miejsc) oraz przy ul. Kaplicznej (60 miejsc). W tym roku, w odróżnieniu od lat 2017 i 2018, parking nadmorski przy ul. Nowotnej na Stogach nie znajdował się pod opieką GZDiZ. Miał on charakter parkingu społecznie odpowiedzialnego i był obsługiwany przez podopiecznych Fundacji Społecznie Bezpieczni. Zysk, który został wypracowany przez parking na Stogach będzie przeznaczony na wyposażenie schroniska dla bezdomnych w Gdańsku.

Drugą nowością w 2019 roku była wysokość opłaty za postój pojazdu na parkingu. Zamiast 5 zł, jak było w dwóch poprzednich latach, w tym roku kierowcy za pozostawienie swojego samochodu na jednym z parkingów płacili 10 zł.

Mniej pojazdów niż w latach poprzednich

Ze względu na większą liczbę miejsc parkingowych, a także dużą popularność kąpieliska w Brzeźnie, kierowcy, podobnie jak w ubiegłych latach, najczęściej wybierali parking przy ul. Czarny Dwór.

PARKING

LICZBA POJAZDÓW

LIPIEC

SIERPIEŃ

RAZEM

ul. Czarny Dwór

7107

8919

16 026

ul. Błękitna

4017

5820

9837

ul. Kapliczna

1848

2487

4335

RAZEM

12 972

17 226

30 198

 

Kapryśna pogoda w tegoroczne wakacje sprawiła, że w lipcu i sierpniu liczba kierowców, którzy zdecydowali się skorzystać z parkingów nadmorskich spadła w stosunku do lat ubiegłych. Biorąc pod uwagę tylko parking w Brzeźnie oraz dwa parkingi w Jelitkowie w 2019 roku pojazdów pozostawionych na parkingach nadmorskich było ponad 6500 mniej.

LICZBA POJAZDÓW

LATA

2017

2018

2019

36 585

36 952

30 198

 

W weekendy wyższa frekwencja

Mimo mało sprzyjającej plażowaniu aury nie brakowało w Gdańsku dni, kiedy można było bez problemów zażywać kąpieli słonecznych, czy przespacerować się nadmorskimi deptakami. Przełożyło się to również na „frekwencję” aut na parkingach nadmorskich, przede wszystkim w weekendy. W lipcu najwięcej pojazdów zaparkowano w niedzielę 14 lipca. Tego dnia odnotowano postój 1143 samochodów. Z kolei największa liczba pojazdów na parkingach nadmorskich w sierpniu przypadła na niedzielę 25 sierpnia. Było to 1158 aut.

Dochody większe niż koszty

Jeśli chodzi o finansową stronę parkingów nadmorskich to dochód z ich funkcjonowania w 2019 roku wyniósł 301 980 zł. Koszty ich obsługi, na które składają się wynagrodzenia pracowników, energia elektryczna, serwis kas fiskalnych, konwój gotówki, monitoring, a także sprzątanie terenu parkingów i obsługę toalet przenośnych wyniosły w tym roku w granicach 50% przychodów. Statystyki wskazują także, że kierowcy zdecydowanie częściej za postój swojego samochodu płacili gotówką. Wpłaty dokonywane za pomocą kart stanowiły w 2019 roku mniej niż 13% wszystkich płatności. Nadwyżka finansowa za działalność parkingów nadmorskich może zostać przeznaczona na poprawę stanu technicznego infrastruktury drogowej.


Gdańskie Centrum Kontaktu
Parkingi w Gdańsku
Civitas- PATK4SUMP