Ogłosiliśmy konkurs na koncepcję zagospodarowania promenady do mola w Brzeźnie [AKTUALIZACJA - 31.05]

Gdański Zarząd Dróg i Zieleni ogłosił konkurs na koncepcję zagospodarowania, którego tematem będzie przedstawienie pomysłu na przebudowę i rewaloryzację promenady prowadzącej do mola w Gdańsku-Brzeźnie. Na zwycięzcę czeka nagroda pieniężna, a przede wszystkim możliwość urzeczywistnienia swojego pomysłu. Zostanie on bowiem zaproszony do negocjacji w postępowaniu na opracowanie szczegółowej dokumentacji projektu według swojej koncepcji.
Promenada do mola w Brzeźnie
Promenada do mola w Brzeźnie
Karol Stańczak/GZDiZ

AKTUALIZACJA - 31.05

Przedłużamy termin na rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników konkursu na koncepcję zagospodarowania promenady do 10 czerwca. 


Promenada prowadzącą do mola w Brzeźnie to jeden z bardziej charakterystycznych punktów na rekreacyjnej mapie Gdańska. W okresie letnim codziennie przemierzają nią tłumy gdańszczan oraz turystów spragnionych morskich i słonecznych kąpieli na plaży. Jednak nie tylko w sezonie wakacyjnym promenada jest uczęszczaną drogą nad morze. Także zimą to chętnie wybierany przez mieszkańców cel rekreacyjnych wędrówek i spacerów.

Ogłaszając konkurs na koncepcję przebudowy i rewaloryzacji promenady przyświeca nam konkretne założenie – mówi Michał Szymański, zastępca dyrektora ds. przestrzeni publicznej GZDiZ. – Chcemy, by ta przestrzeń była jeszcze atrakcyjniejsza dla plażowiczów i nie tylko. By nie stanowiła wyłącznie „tranzytu” między ul. Czarny Dwór a deptakiem nadmorskim przy ul. Jantarowej. Naszym założeniem jest z jednej strony poprawienie stanu technicznego promenady, a z drugiej harmonijne wpisanie jej w charakterystykę najbliższego otoczenia, przede wszystkim Parku im. Ronalda Reagana – dodaje dyrektor Szymański.

Do udziału w konkursie zapraszamy osoby, które chcą zaprezentować swoje pomysły architektoniczne i mają wizję ich realizacji. Oczekujemy od nich prac uwzględniających nowoczesne rozwiązania funkcjonalne. Muszą one jednocześnie współgrać z atrakcyjnym przyrodniczo charakterem otoczenia promenady i brać pod uwagę aspekty ekologiczne, przestrzenne i krajobrazowe przyległego terenu, czy osi widokowej al. Jana Pawła II.

Dla laureatów konkursu przewidziano nagrody. Zwycięzca otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 20 tys. zł. Nagrodą dla zwycięzcy będzie również udział w postępowaniu na projekt przebudowy promenady według własnej koncepcji. Zdobywca drugiego miejsca w konkursie otrzyma nagrodę pieniężną w kwocie 15 tys. zł, a trzeciego 7 tys. zł. Przewidziano również wyróżnienie dla pracy, która nie znajdzie się na podium w wysokości 5 tys. zł.

Wyboru laureatów konkursu dokona sąd konkursowy z udziałem autorytetów naukowych w dziedzinie urbanistyki i architektury, Architekta Miasta Gdańska, a także władz miasta. Sąd konkursowy oceniać będzie prace pod kątem zaprezentowanych walorów kompozycyjnych, innowacyjności, jakości i poprawności przyjętych rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych, m.in. dostępności dla osób niepełnosprawnych. Oceniany będzie również aspekt finansowy pracy, czyli realność i ekonomika proponowanych rozwiązań oraz koszt wykonania dokumentacji projektowej.

Termin składania prac konkursowych upływa 20 maja 2022 roku, zaś ogłoszenie wyników konkursu planowane jest na 1 czerwca 2022 roku.

Planowana przebudowa i rewaloryzacja promenady do mola w Brzeźnie to nie jedyna zmiana, która na nowo zaaranżuje przestrzeń w sąsiedztwie kąpieliska.  Równolegle trwają przygotowania za zagospodarowania terenu w bezpośrednim sąsiedztwie deptaka, prowadzone przez Gdańskie Nieruchomości. - Opracowaliśmy koncepcję nowej zabudowy, uwzględniającą charakter typowy dla miejsc nadmorskich, co wpłynie na podniesienie atrakcyjności tego obszaru - mówi Przemysław Guzow, dyrektor Gdańskich Nieruchomości. W przyszłym tygodniu ogłaszamy zaproszenie do rozmów z podmiotami, które potencjalnie mogą być skłonne do udziału w tym przedsięwzięciu. Liczymy na zainteresowanie ze strony potencjalnych partnerów prywatnych. Jednym z możliwych wariantów, jest dzierżawa terenu, na którym zrealizowane zostaną budynki o funkcjach gastronomicznych i usługowych – dodaje Guzow.

Szczegóły konkursu na koncepcję zagospodarowania promenady do mola w Brzeźnie – regulamin, dokumentacja mapowa, fotograficzna oraz zagospodarowania przestrzennego


Gdańskie Centrum Kontaktu
Parkingi w Gdańsku
Civitas- PATK4SUMP