Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej przebudowy i rewaloryzacji promenady prowadzącej do mola w Brzeźnie [AKTUALIZACJA - 08.06]

Gdański Zarząd Dróg i Zieleni ogłasza konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej przebudowy i rewaloryzacji promenady prowadzącej do mola w Brzeźnie.
Na zdjęciu widoczna jest promenada do mola w Brzeźnie
Promenada do mola w Brzeźnie
fot. Karol Stańczak/GZDiZ

AKTUALIZACJA - 08.06

9 czerwca (czwartek) 2022r. o godz. 13.00 odbędzie się briefing prasowy, podczas którego ogłoszone zostaną wyniki konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej przebudowy i rewaloryzacji promenady. Spotkanie odbędzie się przy wejściu na deptak - obok parkingu u zbiegu ul. Czarny Dwór i al. Jana Pawła II.


AKTUALIZACJA - 31.05

Przedłużamy termin na rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników konkursu na koncepcję zagospodarowania promenady do 10 czerwca. 


Zapytania i korespondencję ws. konkursu prosimy kierować na adres: konkurs.promenada@gdansk.gda.pl 

Celem jest uzyskanie najkorzystniejszej, pod względem funkcjonalnym i przestrzennym, koncepcji architektoniczno-urbanistycznej dla terenu objętego Konkursem. Forma Konkursu pozwala przeprowadzić wielowątkowy dialog o estetyce i funkcjonowaniu wskazanej przestrzeni z uwzględnieniem pór roku i różnorodnych potrzeb związanych z funkcjonalną sezonowością miasta nadmorskiego, tj. m.in. pogodzenie potrzeb mieszkańców miasta i turystów oraz zmienną intensywność użytkowania.

Zamawiający oczekuje nowoczesnych rozwiązań funkcjonalnych oraz architektonicznych, uwzględniających atrakcyjny przyrodniczo charakter otoczenia, a także uwarunkowania ekologiczne i ekonomiczne również na etapie użytkowania. Przedstawiona koncepcja powinna pokazać rozwiązania nowoczesne, przyszłościowe, ale jednocześnie realne do realizacji.

Jednym z założeń konkursowych jest uzyskanie przestrzeni przyjaznej dla wszystkich użytkowników i wprowadzenie bogatej , różnorodnej funkcji rekreacyjnej, która ją uatrakcyjni. Ponadto istotnym elementem jest czytelne połączenie funkcjonalne i przestrzenne ciągu z terenami przylegającymi, z uwzględnieniem uwarunkowań przyrodniczych i krajobrazowych, powiązanie z osią widokową w ciągu alei Jana Pawła II.
Złożone przez Uczestników prace konkursowe zostaną ocenione przez niezależny, profesjonalny Sąd konkursowy, który wyłoni najlepsze prace i postanowi o przyznaniu nagród.

Do pobrania:

Regulamin konkursu

Załącznik C1 - podkład mapowy z zazn. granic. opracow. 1_1000

Załącznik C2 - podkład mapowy z zazn. granic. opracow. 1_1000

Załącznik D - zestaw zdjęć

Załącznik E - podkład mapowy z lokalizacją zdjęć oraz informacją o istniejącym użytkowaniu

Załącznik F - zestawienie MPZP

Załącznik G - koncepcja zagospod. pasa nadmorsk.

Załącznik nr 1/Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Pliki pomocnicze:

jantarowa2810

jantarowa2810_ksztalty (1.27 KB)