Nowa nawierzchnia jezdni, chodnik i oświetlenie uliczne. Dalsza przebudowa ul. Człuchowskiej

W poniedziałek 6 marca po godz. 9:00 na ul. Człuchowskiej ruszają prace drogowe. Ich zakres obejmuje ułożenie nowej nawierzchni jezdni, wykonanie nowego chodnika oraz montaż oświetlenia ulicznego na odcinku od ul. Unruga do ciągu pieszego ul. Płockiej. Roboty potrwają planowo do końca kwietnia i będą wymagały zmiany organizacji ruchu. To kontynuacja prac przeprowadzonych na ul. Człuchowskiej w styczniu.
Na zdjęciu widoczny jest fragment ul. Człuchowskiej, który będzie przebudowany
Ul. Człuchowska przebudowana zostanie w ramach umowy drogowej
GZDiZ

W celu zminimalizowania utrudnień w ruchu prace będą realizowane etapowo – na ok. 100-metorywch odcinkach. Na każdym z przebudowywanych odcinków ul. Człuchowska będzie zawężona do jednego pasa, na którym ruch odbywać się będzie wahadłowo. Sterowany on będzie tymczasową sygnalizacją świetlną.

W pierwszych trzech etapach zamknięty zostanie lewy pas: najpierw na odcinku między ulicami Unruga a Bramińskiego, następnie za skrzyżowaniem z ul. Bramińskiego, na końcu przy ciągu pieszym ul. Płockiej. Po zakończeniu prac na lewym pasie w takie samej kolejności wyłączane będą z ruchu odcinki prawego pasa.

W trakcie prac piesi będą mogli korzystać z tymczasowego chodnika oraz ciągu pieszego na terenie osiedlowego parkingu.

Roboty na ul. Człuchowskiej polegać będą na usunięciu dotychczasowej nawierzchni z płyt drogowych, ustawieniu nowych krawężników, wykonaniu nowego chodnika oraz nawierzchni jezdni, a także montażu oświetlenia ulicznego. To kontynuacja prac z drugiej połowy stycznia, podczas których wykonana została sieć kanalizacji deszczowej oraz wodociągowej.

Przebudowa ul. Człuchowskiej realizowana jest w ramach umowy drogowej zawartej zgodnie z art. 16 Ustawy o drogach publicznych z firmami Inpro oraz Eurostyl.

Przebudowywany odcinek ul. Człuchowskiej
Przebudowywany odcinek ul. Człuchowskiej
Open Street Map

Gdańskie Centrum Kontaktu
Parkingi w Gdańsku
Civitas- PATK4SUMP