Winieta 1
Winieta 1

Musimy usunąć 13 martwych i zamierających drzew zlokalizowanych w obrębie Śródmieścia Gdańska

Zgodnie z Decyzja PWKZ jeszcze w tym tygodniu wyciętych zostanie 13 suchych i zamierające drzew w Śródmieściu Gdańska. Jeszcze w tym roku na tym samym obszarze posadzimy 36 drzew.
Martwe drzewo przeznaczone do wycinki
fot. GZDiZ

Przegląd drzewostanu w tym rejonie wykazał, że stan techniczny 13 drzew uległ znacznemu pogorszeniu i bezpośrednio zagraża bezpieczeństwu. Wycinka realizowana będzie na podstawie decyzji Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków ZN.5146.117.2019.BC z dnia 28.06.2019 r. zezwalającej na wycięcie następujących egzemplarzy drzew:

 1. Klon - ul. Heweliusza
 2. Klon- ul. Rajska
 3. Lipa - ul. Gnilna
 4. Jarząb - ul. Łagiewniki
 5. Jarząb – ul. Sukiennicza
 6. Lipa – ul. Rybaki Górne
 7. 3 klony – ul. Podwale Grodzkie
 8. 4 klony – ul. Wałowa

Rozpoczęcie prac zaplanowane jest na 24.10.2019 r.

Jeszcze w tym roku w Śródmieściu posadzimy Klony, Wiśnie, Lipy i Jesiony, łącznie 36 drzew:

 1. Heweliusza – 8 drzew
 2. Rybaki Górne – 4 drzewa
 3. Podwale Grodzkie – 4 drzewa
 4. Wały Piastowskie – 4 drzewa
 5. Krosna – 3 drzewa
 6. Korzenna – 5 drzew
 7. Stolarska – 2 drzewa
 8. Osiek – 6 drzew
Martwe drzewo przeznaczone do wycinki
fot. GZDiZ

Gdańskie Centrum Kontaktu
Civitas- PATK4SUMP
CMT