Miasto Gdańsk zwycięzcą w konkursie „Doskonałość w Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego”

Gdański Program Uspokojenia Ruchu oraz Gdański Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na lata 2016 – 2030 zwyciężyły w konkursie „Doskonałość w Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego”, organizowanym przez Europejską Kartę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego pod patronatem Komisji Europejskiej. W ścisłym finale konkursu Gdańsk wyprzedził Województwo Małopolskie oraz belgijską prowincję Antwerpia. Uroczyste ogłoszenie laureatów odbyło się w Brukseli.
Tomasz Wawrzonek, Zastępca Dyrektora Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni ds. Zarządzania (z prawej) odbiera nagrodę w konkursie Doskonałość w Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego
Tomasz Wawrzonek, Zastępca Dyrektora Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni ds. Zarządzania (z prawej) odbiera nagrodę w konkursie "Doskonałość w Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego"
Europejska Karta Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

- Ta nagroda to świadectwo i uznanie dla pracy, jaką wykonujemy w Gdańsku na rzecz zwiększania poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego. To szerokie spektrum działań - mówi Piotr Kryszewski, zastępca prezydenta ds. usług komunalnych. - Bezpieczeństwo na drodze to przecież nie tylko dostosowana do potrzeb pieszych, rowerzystów i kierowców infrastruktura komunikacyjna oraz jej właściwy stan techniczny i prawidłowe oznakowanie. To również wysoki poziom świadomości wszystkich uczestników ruchu, dotyczącej zagrożeń na drodze. Nie bez znaczenia jest również prowadzona od najmłodszych lat edukacja, kształtująca odpowiedzialne postawy na drodze.

Gdańsk w europejskim konkursie doceniony został za konsekwentne wdrażanie dwóch kluczowych programów podnoszących poziom bezpieczeństwa i uspokajających ruch drogowy. Opierają się one na głównych filarach jakimi są: infrastruktura oraz edukacja. Ich celem jest spełnienie Wizji Zero, czyli brak ofiar śmiertelnych wśród poszkodowanych w wypadkach i kolizjach, ze szczególnym uwzględnieniem pieszych i rowerzystów.

Na Gdańsk można oddać głos także w internetowym głosowaniu przyznającym dodatkową nagrodę w specjalnej kategorii.

Dzięki dostosowywaniu infrastruktury i wprowadzaniu zmian w organizacji ruchu w Gdańsku powstaje coraz więcej azyli na przejściach dla pieszych i przejazdach rowerowych, a same skrzyżowania są wynoszone. Kolejne ulice obejmowane są strefą Tempo 30, obniżana jest również dopuszczalna prędkość na głównych arteriach komunikacyjnych miasta. Z kolei w bezpośrednim sąsiedztwie placówek edukacyjnych powstaje coraz więcej stref Kiss & Ride, dzięki czemu poprawia się bezpieczeństwo idących do szkoły uczniów.

Od 2012 roku w także w gdańskich szkołach podstawowych i przedszkolach realizowany jest program edukacyjny Gotowi do drogi – Autochodzik. Dzięki programowi co roku ok. 4500 najmłodszych uczniów i przedszkolaków poznaje podstawowe zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym, nie tylko jako piesi, ale również rowerzyści czy pasażerowie.

Dzięki realizacji programów podnoszących poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego na gdańskich drogach dochodzi do coraz mniejszej liczby wypadków, spada też liczba ofiar śmiertelnych oraz osób rannych. Obrazują to policyjne statystyki z 13 lat funkcjonowania projektów. Zanotowano 76% spadek liczby ofiar śmiertelnych wypadków i 47% spadek liczby rannych. O 62% spadła liczba wypadków z udziałem pieszych, a o 44% ogólna liczba wypadków drogowych.

Gdańsk w finale konkursu „Doskonałość w Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego” - komunikat z 1 sierpnia 2023

Zwycięzcy konkursu Doskonałość w Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego. Wśród laureatów Tomasz Wawrzonek - Zastępca Dyrektora Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni ds. Zarządzania oraz Agata Lewandowska - Miejska Inżynier Ruchu
Zwycięzcy konkursu Doskonałość w Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego. Wśród laureatów Tomasz Wawrzonek - Zastępca Dyrektora Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni ds. Zarządzania oraz Agata Lewandowska - Miejska Inżynier Ruchu
Europejska Karta Bezpieczeństwa ruchu Drogowego

Gdańskie Centrum Kontaktu
Parkingi w Gdańsku
Civitas- PATK4SUMP