Miasto Gdańsk z Planem Zrównoważonej Mobilności Miejskiej

W czwartek 28 czerwca 2018 r. podczas 55. sesji Rady Miasta Gdańska uchwalony został Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej SUMP. Jego realizacja, podzielona na etapy, przewidziana jest do 2030 roku.

Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej [z angielskiego Sustainable Urban Mobility Plan, SUMP] powstał w ramach projektu CityMobilNet, finansowanego z Programu Unii Europejskiej URBACT III. CityMobilNet podejmuje tematykę transportu w mieście – jednego z największych współczesnych wyzwań stojących przed miastami europejskimi.

SUMP dla Miasta Gdańska został opracowany przez Gdański Zarząd Dróg i Zieleni we współpracy z przedstawicielami innych jednostek miejskich, naukowców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, zajmujących się problematyką transportu, a także Policji i Straży Miejskiej. Istotną rolę w jego tworzeniu odegrali również mieszkańcy Gdańska, którzy brali udział w warsztatach poświęconych różnym zagadnieniom SUMP. 28 czerwca Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej został uchwalony podczas 55. sesji Rady Miasta Gdańska.

Gdański SUMP to element strategii rozwoju miasta Gdańsk 2030 Plus. W Planie Zrównoważonej Mobilności Miejskiej zawarto kluczowe wyzwania, jakie stoją przed miastem w aspekcie transportu. Są nimi m.in. poprawa bezpieczeństwa wszystkich użytkowników ruchu drogowego, poprawa dostępności do alternatywnych dla samochodu środków transportu, ulepszenie systemu komunikacji zbiorowej i jej integracja z aktywnymi formami mobilności, czy zmniejszenie negatywnego wpływu transportu na środowisko i przestrzeń publiczną.

Realizacja wyznaczonych w Planie Zrównoważonej Mobilności Miejskiej w Gdańsku celów została podzielona na szereg etapów. Będą one sukcesywnie wdrażane do 2030 roku.

Szczegóły Programu Zrównoważonej Mobilności w Gdańsku (8.64 MB)

Gdańskie Centrum Kontaktu
Parkingi w Gdańsku
Civitas- PATK4SUMP