Krótkoterminowe identyfikatory IGM tylko w siedzibie GZDiZ

Ze względu na sytuację epidemiologiczną od czwartku 12 listopada do odwołania krótkoterminowe (24-godzinne) identyfikatory IGM, uprawniające do wjazdu do Strefy Ograniczonej Dostępności na Głównym Mieście wydawane będą wyłącznie w siedzibie GZDiZ przy ul. Partyzantów 36. Identyfikatory nie będą wydawane przez kontrolerów Strefy Płatnego Parkowania.
Krótkoterminowe Identyfikatory IGM od 12 listopada wydawane będą wyłącznie w siedzibie GZDiZ
Krótkoterminowe Identyfikatory IGM od 12 listopada wydawane będą wyłącznie w siedzibie GZDiZ
fot. Karol Stańczak/GZDiZ

Zawieszenie wydawania krótkoterminowych identyfikatorów IGM przez kontrolerów Strefy Płatnego Parkowania podyktowane jest względami sanitarnymi i niewielkim obecnie zapotrzebowaniem na wjazdówki. Identyfikatory 24-godzinne w dalszym ciągu będą natomiast wydawane w siedzibie Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni przy ul. Partyzantów 36 od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 15:00.

Przypominamy, że krótkoterminowe identyfikatory IGM wydawane są dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony realizujących w obszarze Strefy Ograniczonej Dostępności prace budowlane czy remontowe, pojazdów przedstawicieli mediów, czy przy przeprowadzkach, transporcie osób niepełnosprawnych lub przewozie osób uczestniczących w imprezach okolicznościowych (ślub, pogrzeb itp.) mających miejsce w obiekcie zlokalizowanym w SOD. Identyfikatory wydawane są nie wcześniej niż 24 godziny przed planowanym wjazdem do SOD.

Wzór krótkoterminowego Identyfikatora IGM
Wzór krótkoterminowego Identyfikatora IGM
GZDiZ

Gdańskie Centrum Kontaktu
Parkingi w Gdańsku
Civitas- PATK4SUMP