Kontynuujemy naprawę elementów wyposażenia estakady na ul. Rakoczego [AKTUALIZACJA 26.07]

W poniedziałek 12 kwietnia rozpoczną się prace związane z wymianą dylatacji na estakadzie w ciągu ul. Rakoczego. To kontynuacja robót zapoczątkowanych w listopadzie ubiegłego roku, których celem jest remont elementów wyposażenia obiektu. W pierwszym etapie prace odbywać się będą przy miejscowym zawężeniu jezdni estakady w kierunku centrum Gdańska. Planowo ten etap robót potrwa do końca kwietnia, a całość prac zakończy się w sierpniu.
Estakada w ciągu ul. Rakoczego
Estakada w ciągu ul. Rakoczego
fot. Grzegorz Mehring/gdansk.pl

AKTUALIZACJA - 26.07

Prace na skrajnych prawych pasach na estakadzie na ul. Rakoczego potrwają do 15 sierpnia.


AKTUALIZACJA - 28.06

Od środy 30 czerwca na estakadzie w ciągu ul. Rakoczego prowadzone będą dalsze prace związane z wymianą dylatacji. Z tego względu jezdnia w kierunku Wrzeszcza zawężona zostanie w dwóch miejscach:

  • prawy pas za skrzyżowaniem z ul. Piekarniczą (na wysokości wjazdu do centrum handlowego)
  • prawy i środkowy pas przed skrzyżowaniem z ul. Belgradzką (na wysokości przystanku tramwajowego)

Z kolei jezdnia w kierunku ul. Nowolipie zawężona zostanie w następujących miejscach:

  • prawy pas za skrzyżowaniem z ul. Belgradzką (na wysokości przystanku tramwajowego)
  • prawy pas przed skrzyżowaniem z ul. Piekarniczą

Ponadto z użytkowania wyłączony zostanie chodnik i ścieżka rowerowa przy jezdni w kierunku ul. Nowolipie. Piesi i rowerzyści mogą skorzystać ze ścieżki i chodnika po drugiej stronie ulicy.

Planowo roboty w tych miejscach potrwają do 23 lipca.


AKTUALIZACJA - 21.05

W związku z postępem prac 24 maja (poniedziałek) zostanie przywrócony ruch na zajętych dotychczas pasach. Prace będą kontynuowane na sąsiadujących pasach ruchu.

W związku z tym na wysokości przystanku tramwajowego przy skrzyżowaniu z ulicą Belgradzką wyłączony z ruchu zostanie pas prawy na jezdni w kierunku ul. Piekarniczej oraz pas środkowy na jezdni w kierunku ul. Jaśkowa Dolina.

Z kolei przy skrzyżowaniu z ul. Piekarniczą zmiany polegać będą na wyłączeniu fragmentu środkowego pasa na obu jezdniach, zarówno w stronę ul. Belgradzkiej, jak i w stronę ul. Nowolipie.


AKTUALIZACJA - 29.04

Ze względu na technologię wykonywania prac w obszarze torowiska oraz niesprzyjające warunki atmosferyczne utrudnienia roboty na estakadzie w ciągu ul. Rakoczego oraz związane z nimi utrudnienia w ruchu (zawężenie jezdni w kierunku centrum) zostały przedłużone do 12 maja.

Z kolei od wtorku 4 maja zamknięty zostanie fragment lewego pasa jezdni w kierunku Wrzeszcza. Planowo utrudnienia w ruchu potrwają do 21 maja.


AKTUALIZACJA - 12.04

Z przyczyn technicznych niezależnych od wykonawcy termin rozpoczęcia prac i wprowadzenia zmian w organizacji ruchu został przesunięty z 12 kwietnia na poniedziałek 19 kwietnia.


W związku z wymianą dylatacji na estakadzie jezdnia ul. Rakoczego w kierunku centrum zostanie zawężona w dwóch miejscach – na wysokości przystanku tramwajowego za skrzyżowaniem z ulicą Belgradzką oraz przed skrzyżowaniem z ul. Piekarniczą. W pierwszej lokalizacji wyłączony z ruchu zostanie fragment lewego pasa, a w drugiej fragment pasa do skrętu w lewo do wjazdu do centrum handlowego. W obu miejscach wprowadzone zostanie ograniczenie prędkości do 30 km/h dla samochodów. Z kolei tramwaje poruszać się będą z prędkości 15 km/h na całej długości estakady.

Rozpoczęta wymiana dylatacji modułowych na nowocześniejsze dylatacje palczaste to kontynuacja prac naprawczych elementów wyposażenia estakady na ul. Rakoczego. W pierwszym etapie, zrealizowanym jesienią ubiegłego roku, wymienione zostały 44 łożyska (po 22 z każdej strony estakady). Naprawione zostały również korpusy przyczółków obiektu.

Proces wymiany dylatacji potrwa planowo do końca sierpnia 2021 roku i będzie wymagał miejscowych zawężeń jezdni estakady na różnych odcinkach w obu kierunkach. O terminach wprowadzenia poszczególnych zmian w organizacji ruchu informować będziemy z wyprzedzeniem.


Gdańskie Centrum Kontaktu
Parkingi w Gdańsku
Civitas- PATK4SUMP