Kontynuujemy naprawę elementów wyposażenia estakady na ul. Rakoczego [AKTUALIZACJA 12.04]

W poniedziałek 12 kwietnia rozpoczną się prace związane z wymianą dylatacji na estakadzie w ciągu ul. Rakoczego. To kontynuacja robót zapoczątkowanych w listopadzie ubiegłego roku, których celem jest remont elementów wyposażenia obiektu. W pierwszym etapie prace odbywać się będą przy miejscowym zawężeniu jezdni estakady w kierunku centrum Gdańska. Planowo ten etap robót potrwa do końca kwietnia, a całość prac zakończy się w sierpniu.
Estakada w ciągu ul. Rakoczego
Estakada w ciągu ul. Rakoczego
fot. Grzegorz Mehring/gdansk.pl

 

AKTUALIZACJA - 12.04

Z przyczyn technicznych niezależnych od wykonawcy termin rozpoczęcia prac i wprowadzenia zmian w organizacji ruchu został przesunięty z 12 kwietnia na poniedziałek 19 kwietnia.


W związku z wymianą dylatacji na estakadzie jezdnia ul. Rakoczego w kierunku centrum zostanie zawężona w dwóch miejscach – na wysokości przystanku tramwajowego za skrzyżowaniem z ulicą Belgradzką oraz przed skrzyżowaniem z ul. Piekarniczą. W pierwszej lokalizacji wyłączony z ruchu zostanie fragment lewego pasa, a w drugiej fragment pasa do skrętu w lewo do wjazdu do centrum handlowego. W obu miejscach wprowadzone zostanie ograniczenie prędkości do 30 km/h dla samochodów. Z kolei tramwaje poruszać się będą z prędkości 15 km/h na całej długości estakady.

Rozpoczęta wymiana dylatacji modułowych na nowocześniejsze dylatacje palczaste to kontynuacja prac naprawczych elementów wyposażenia estakady na ul. Rakoczego. W pierwszym etapie, zrealizowanym jesienią ubiegłego roku, wymienione zostały 44 łożyska (po 22 z każdej strony estakady). Naprawione zostały również korpusy przyczółków obiektu.

Proces wymiany dylatacji potrwa planowo do końca sierpnia 2021 roku i będzie wymagał miejscowych zawężeń jezdni estakady na różnych odcinkach w obu kierunkach. O terminach wprowadzenia poszczególnych zmian w organizacji ruchu informować będziemy z wyprzedzeniem.


Gdańskie Centrum Kontaktu
Parkingi w Gdańsku
Civitas- PATK4SUMP