Remontujemy elementy wyposażenia estakady na ul. Rakoczego

W czwartek 19 listopada przystępujemy do prac związanych z naprawą elementów wyposażenia estakady na ul. Rakoczego. Remont obejmie wymianę łożysk na przyczółkach estakady, naprawę korpusów przyczółków oraz wymianę dylatacji. Według planów całość zadania zrealizowana zostanie do końca sierpnia 2021 roku.
Remont elementów wyposażenia estakady na ul. Rakoczego potrwa do końca sierpnia 2021 roku
Remont elementów wyposażenia estakady na ul. Rakoczego potrwa do końca sierpnia 2021 roku
fot. Grzegorz Mehring/gdansk.pl

Całość prac na estakadzie na ul. Rakoczego podzielona została na dwa etapy, które realizowane będą w 2020 roku (wymiana łożysk i remont korpusów przyczółków), a także w 2021 roku (wymiana urządzeń dylatacyjnych).

Wymiana łożysk i naprawa korpusów przyczółków – jeszcze w tym roku

Pierwszy etap prac na estakadzie zakłada całkowitą wymianę 44 łożysk (po 22 z każdej strony estakady). Nowe łożyska zamontowane zostaną w miejsce obecnych – mocno już wypracowanych. Nowe elementy wykonane będą według nowoczesnej technologii, dzięki czemu zapewnią właściwą pracę całego obiektu.

Łożyska na estakadzie wymieniane będą stopniowo – najpierw te, które znajdują się poza strefą pasów ruchu. Następnie wymienione zostaną łożyska, które zlokalizowane są w strefie ruchu samochodowego i tramwajowego. Wówczas w rejonie robót zamykane będę fragmenty pojedynczych pasów jezdni na estakadzie w obu kierunkach.

Równolegle z wymianą łożysk naprawiane będą również będą korpusy przyczółków estakady, które wymagają uzupełnień skorodowanego betonu. Prace te nie będą jednak miały wpływu na ruch drogowy i tramwajowy na estakadzie.

Prace związane z wymianą łożysk i naprawą przyczółków rozpoczną się 19 listopada. Od tego dnia wprowadzone zostanie na estakadzie ograniczenie prędkości do 30 km/h dla samochodów oraz 15 km/h dla tramwajów. Całkowity czas wymiany łożysk będzie można określić po demontażu pierwszych z nich. Planowo prace powinny zostać ukończone do końca 2020 roku, jednak termin ten może ulec zmianie.

Wymiana dylatacji – prace ruszą w 2021 roku

Drugą częścią remontu wyposażenia estakady będzie wymiana istniejących dylatacji modułowych. Zostaną one zastąpione nowymi dylatacjami palczastymi w strefie jezdni oraz wkładkami neoprenowymi w obszarze torowiska i chodników. Nowe urządzenia dylatacyjne o łącznej długości 88 metrów pozwolą na uszczelnienie konstrukcji estakady przy jej skrajnych podporach, co zapobiegać będzie degradacji obiektu. W tym przypadku ograniczenia w ruchu będą obejmowały całą długość estakady z zapewnieniem ruchu na dwóch pasach w każdym kierunku.

Wykonanie tych prac przewidziane jest na 2021 rok. Całość remontu potrwa do końca sierpnia.


Gdańskie Centrum Kontaktu
Parkingi w Gdańsku
Civitas- PATK4SUMP