Kompendium wiedzy dla projektantów i wykonawców układów komunikacyjnych

Gdański Zarząd Dróg i Zieleni wychodząc naprzeciw projektantom i wykonawcom opracował „Standardy projektowe i katalog nawierzchni Gdańska”. Zawarte w tym dokumencie treści mają stanowić wsparcie na etapie planowania, projektowania i tworzenia spójnego układu ulicznego o jednolitej i wysokiej estetyce.
Ul. Jesionowa w Gdańsku-Wrzeszczu
Ul. Jesionowa w Gdańsku-Wrzeszczu
fot. GZDiZ

Dokument „Standardy projektowe i katalog nawierzchni Gdańska” powstał z myślą o poprawie jakości i estetyki ulic na terenie Gdańska. Zawarte w nim zbiory wytycznych i instrukcji mają za zadanie ułatwić prace projektowe z zakresu tworzenia w mieście nowych układów komunikacyjnych, a także przy remoncie bądź przebudowie istniejących dróg. To nic innego jak materiał pomocniczy, który ma usprawnić proces uzyskania uzgodnień projektowych. Opracowanie to stanowi uzupełnienie dokumentów strategicznych miasta, do których należą: Gdański Standard Ulicy Miejskiej, Strategia Rozwoju Gdańska 2030 Plus, Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gdańska 2030 czy Standardy dostępności dla kształtowania przestrzeni i budynków w mieście Gdańsku.

- Dział Rozwoju Przestrzeni Publicznych GZDiZ opracował te standardy w oparciu o kilkuletnie doświadczenie w tworzeniu wytycznych i opiniowaniu projektów ulic. Zależy nam, by poszczególne, realizowane odcinki układu ulicznego były spójne w zakresie dostępności, funkcjonalności i estetyki. Standardy pomogą nam oraz projektantom w osiąganiu tego celu. - podkreśla Michał Szymański Zastępca Dyrektora ds. Przestrzeni Publicznych.

„Standardy projektowe i katalog nawierzchni Gdańska” to swoiste kompendium wiedzy dla projektantów i wykonawców świadczących usługi na rzecz jednostek miejskich, a także innych podmiotów działających w przestrzeni granic miasta, takich jak spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, deweloperzy oraz przedsiębiorcy. 

Pełna treść dokumentu udostępniona została na stronie internetowej Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni w zakładce Przestrzeń publiczna – standardy, poradniki.


Gdańskie Centrum Kontaktu
Parkingi w Gdańsku
Civitas- PATK4SUMP