Informacja ws. dzierżawy nieruchomości gruntowych w celu umieszczenia tablic/urządzeń reklamowych

Gdański Zarząd Dróg i Zieleni informuje, że od dnia 01 kwietnia br. zezwolenie na zlokalizowanie w pasie drogowym drogi publicznej nośników reklamowych wolnostojących będzie wydawane wyłącznie w formie odpłatnej umowy cywilnoprawnej - w oparciu  o art. 22 ust. 2c Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2068 z późn. zm.).
al. Grunwaldzka w Gdańsku
fot. GZDiZ

Projekt umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych w celu umieszczenia na nich tablic reklamowych/ urządzeń reklamowych znajduje się poniżej.

W przypadku dodatkowych pytań wyjaśnień udzieli pracownik Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni, tel. 58 55 89 529.

Wzór umowy dzierżawy


Gdańskie Centrum Kontaktu
Parkingi w Gdańsku
Civitas- PATK4SUMP