II etap prac torowych na rondzie przy ul. Marynarki Polskiej [AKTUALIZACJA - 18.06]

Od 16 do 20 czerwca prowadzone będą prace gwarancyjne związane z regulacją torowiska tramwajowego na rondzie na ul. Marynarki Polskiej od strony Nowego Portu. W tych dniach przejazd przez tory zostanie zamknięty.
II etap prac torowych na rondzie przy ul. Marynarki Polskiej
II etap prac torowych na rondzie przy ul. Marynarki Polskiej
                                                                                                                                      GZDiZ

AKTUALIZACJA - 18 czerwca

Na dwa dni przed planowanym terminem zakończyły się prace na torowisku, przejazd przez tory został przywrócony.


Roboty na torowisku tramwajowym polegać będą na przełożeniu płyt gumowych przejazdu oraz regulacji i stabilizacji torów. Prace nie będą miały wpływu na ruch tramwajowy. Wymagały będą zamknięcia przejazdu dla ruchu kołowego. Zawrócić będzie można na skrzyżowaniu ulic: Marynarki Polskiej, Śnieżnej i Szklana Huta. Prace gwarancyjne wykonuje firma OHL.

I etap prac który wiązał się z zamknięciem przejazdu przez torowisko od strony Centrum wykonany został miedzy 10, a 13 czerwca.

https://gzdiz.gda.pl/aktualnosci/prace-gwarancyjne-w-tunelu-pod-martwa-wisla-i-na-torowisku-na-rondzie-przy-ul-marynarki-polskiej,a,4745

 


Gdańskie Centrum Kontaktu
Parkingi w Gdańsku
Civitas- PATK4SUMP