Prace gwarancyjne w Tunelu pod Martwą Wisłą i na torowisku na rondzie przy ul. Marynarki Polskiej

Od 10 do 13 czerwca prowadzone będą prace gwarancyjne w rurze T2 Tunelu pod Martwą Wisłą w kierunku Stogów. Zakres robót obejmie wymianę uchwytów znaków zmiennej treści oraz uszczelnienie przecieków. W tym samym czasie prowadzone będą roboty związane z regulacją torowiska tramwajowego na rondzie na ul. Marynarki Polskiej. Rura T2 Tunelu oraz jeden przejazd przez tory zostaną zamknięte.
 
Prace gwarancyjne w Tunelu pod Martwą Wisłą i na torowisku na rondzie przy ul. Marynarki Polskiej
Prace gwarancyjne w Tunelu pod Martwą Wisłą i na torowisku na rondzie przy ul. Marynarki Polskiej
GZDiZ

W zakresie prac gwarancyjnych znajduje się wymiana uchwytów znaków zmiennej treści na nierdzewne oraz uszczelnienie pojawiających się w sposób naturalny przecieków. Uszczelnienie istniejących obiektów odbywa się poprzez iniekcję ciśnieniową. Po zdjęciu osłon ogniochronnych, najpierw w sąsiedztwie zlokalizowanego przecieku wykonuje się otwory, a później tłoczy się do nich specjalistyczny środek chemiczny, który pęczniejąc uszczelnia miejsce przesiąku wody. Tę samą technologię wykorzystywano podczas poprzednich prac gwarancyjnych.

Prace gwarancyjne będą wymagały całkowitego zamknięcia rury T2 Tunelu pod Martwą Wisłą (kierunek Stogi). W rurze T1 (kierunek Letnica) wprowadzony zostanie ruch dwukierunkowy. Kierowcy jadący w kierunku Stogów wjadą do Tunelu przez pas rozdziału, z którego na czas prac zdemontowane zostaną bariery. Wjazd do Tunelu będzie możliwy zarówno bezpośrednio z al. Płażyńskiego, jak i z ronda przy ul. Marynarki Polskiej. Po wyjeździe z Tunelu kierowcy, również przez pas rozdziału, wrócą na właściwą jezdnię trasy Sucharskiego. 

Prace gwarancyjne na torowisku

W tym samym czasie, co prace gwarancyjne w Tunelu, wykonywane będą roboty na torowisku tramwajowym na rondzie przy ul. Marynarki Polskiej. Polegać one będą na przełożeniu płyt gumowych przejazdu oraz regulacji i stabilizacji torów. Prace nie będą miały wpływu na ruch tramwajowy, wymagały będą zamknięcia przejazdu dla ruchu kołowego. Prace oraz zamknięcia przejazdów realizowane będą etapami:

I etap – zamknięcie przejazdu od strony Centrum (10-13 czerwca). Objazd poprowadzony zostanie przez przejazd przez torowisko za przystankiem tramwajowym „Stadion” z charakterystycznymi bursztynowymi wiatami i przejazd na wysokości Hotelu Arena Expo.

II etap – zamknięcie przejazdu od strony Nowego Portu planowany jest na kolejny weekend. Objazd poprowadzony zostanie przez skrzyżowanie ulic Marynarki Polskiej, Śnieżnej i Szklana Huta. O drugim etapie poinformujemy oddzielnym komunikatem.

Prace gwarancyjne w Tunelu i na torowisku wykonywane będą przez Wykonawcę tunelu -  firmę OHL.


Prace gwarancyjne w Tunelu pod Martwą Wisłą i na torowisku na rondzie przy ul. Marynarki Polskiej
 

Gdańskie Centrum Kontaktu
Parkingi w Gdańsku
Civitas- PATK4SUMP