Winieta 1
Winieta 1

Czy w Gdańsku powstanie Śródmiejska Strefa Płatnego Parkowania? W czerwcu zostaną przeprowadzone badania

Niewykluczone, że w Gdańsku utworzona zostanie Śródmiejska Strefa Płatnego Parkowania. Jej ewentualne wprowadzenie poprzedzi analiza funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania w Gdańsku. Zostanie ona przeprowadzona od 11 do 30 czerwca, a jej wyniki będą znane w lipcu 2019 roku.
Parkowanie-13
Karol Stańczak/GZDiZ

Śródmiejska Strefa Płatnego Parkowania może zostać wyznaczona w śródmieściu miasta, które liczy powyżej 100 tys. mieszkańców, w jego faktycznym centrum lub innej dzielnicy, jeśli występuje tam znaczny deficyt miejsc parkingowych oraz istnieje potrzeba zwiększenia rotacji aut i preferencji dla komunikacji zbiorowej, a sama Strefa Płatnego Parkowania nie jest wystarczająca. W Śródmiejskiej Strefie Płatnego Parkowania opłaty mogą być pobierane oprócz dni powszednich, także w soboty, niedziele i święta oraz w nocy. W takiej strefie opłaty za postój pojazdu mogą być wyższe niż w Strefie Płatnego Parkowania. Ich wysokość może być ustalona do kwoty 0,45% minimalnego wynagrodzenia (czyli ok. 10 zł) za pierwszą godzinę postoju.

Warunkiem utworzenia Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania, w tym ustalenia wysokości opłaty) jest przeprowadzenie analizy, która określi rotację parkujących pojazdów w planowanej strefie, a także zakładany poziom rotacji parkujących aut w planowanej strefie z uwzględnieniem wysokości opłat za postój.

Analiza będzie przeprowadzona na zlecenie Gdańskiego Zarządu Dróg i Zielenie przez Biuro Konsultacyjno-Projektowe Inżynierii Drogowej TRAFIK w okresie od 11 do 30 czerwca. Dodatkowo przeprowadzona zostanie ankieta wśród parkujących, w celu określenia preferencji parkowania, celów podróży oraz akceptacji stawek za postój. Wyniki analizy dostępne będą w lipcu 2019 roku. W oparciu o nie przygotowane zostaną rekomendacje, dotyczące określenia maksymalnej stawki opłaty godzinowej, będącej optymalną kwotą, w celu poprawy rotacji pojazdów na obszarze Śródmieścia.

- Wyniki badań pozwolą na lepsze poznanie problemów parkingowych Śródmieścia oraz oczekiwań mieszkańców i osób przyjeżdżających do tej części miasta. Analiza umożliwi określenie zakresu działań nie tylko z wykorzystaniem narzędzia fiskalnego jakim jest Strefa Płatnego Parkowania, ale także np. takich jak korekty organizacji ruchu drogowego, przekształcenia przestrzeni czy zmian zagospodarowania poszczególnych fragmentów Śródmieścia – podkreśla Tomasz Wawrzonek, p.o. zastępcy dyrektora GZDiZ ds. zarządzania.

Ostateczną decyzję dotyczącą wprowadzenia Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania, rzeczywistej wysokości stawki za godzinę parkowania, okresu funkcjonowania tej strefy oraz godzin, w których będzie funkcjonować podejmą Radni Miasta Gdańska poprzez stosowaną Uchwałę.


Gdańskie Centrum Kontaktu
Civitas- PATK4SUMP
CMT