Częściowe zamknięcie kładki nad torami przy SKM Gdańsk Stocznia

Od poniedziałku 14 sierpnia kładka nad torami kolejowymi na wysokości przystanku SKM Gdańsk Stocznia będzie częściowo wyłączona z użytkowania. Ograniczenie ruchu pieszych na kładce podyktowane jest stanem technicznym obiektu.
Na zdjęciu widoczna jest kładka nad torami kolejowymi przy przystanku SKM Gdańsk Stocznia
Kładka nad torami kolejowymi przy przystanku SKM Gdańsk Stocznia
GZDiZ

Wyłączenie dotyczyć będzie fragmentu kładki od strony al. Zwycięstwa – od schodów przy ul. Kolejowej. Pozostała część od strony ul. Jana z Kolna wraz z zejściem na peron kolejki SKM Gdańsk Stocznia pozostaną dostępne dla ruchu pieszego.

Alternatywą dla wyłączonego fragmentu kładki będzie wiadukt Brama Oliwska. Dostać się nim można z al. Zwycięstwa do przystanków tramwajowych przy ul. Jana z Kolna, do Stoczni Gdańskiej i Europejskiego Centrum Solidarności oraz Młodego Miasta.

Miasto Gdańsk od kilku lat stara się o poprawę stanu technicznego obiektu

Przygotowana na zlecenie GZDiZ dokumentacja remontu, pomimo wielu starań, nie uzyskała uzgodnienia administratora terenu kolejowego znajdującego się pod częścią kładki. Tym samym Miasto zmuszone zostało do opracowania dokumentacji przebudowy istniejącego obiektu uwzględniając warunki administratora terenu wymuszające między innymi zmianę parametrów skrajni w obszarze torów kolejowych oraz likwidację części podpór w międzytorzu.

Dokumentacja przebudowy zlecona została, wyłonionemu w drodze postępowania przetargowego Wykonawcy, który na zlecenie Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska od 2021 r. opracowuje dokumentację projektową na przebudowę kładki dla pieszych nad torami kolejowymi przy przystanku SKM Gdańsk Stocznia oraz ul. Jana z Kolna w Gdańsku. Procedury pozyskiwania stosownych pozwoleń i decyzji w tym również zezwalających na wykonywanie prac budowlanych przy obiekcie zabytkowym okazują się być długotrwale i skomplikowane.

Niezwłocznie po uzyskaniu wszystkich niezbędnych decyzji uruchomione zostanie postępowanie na przebudowę obiektu. Miasto na realizację zadania musi zabezpieczyć środki własne w związku z odmową dofinansowania w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.


Gdańskie Centrum Kontaktu
Parkingi w Gdańsku
Civitas- PATK4SUMP