9 września nowe ulice w Strefie Płatnego Parkowania. Zmiany również w opłatach

Od poniedziałku 9 września wchodzi w życie kolejna grupa zmian w funkcjonowaniu Strefy Płatnego Parkowania w Gdańsku. Od tego dnia poborem opłat objęte zostaną nowe ulice w Śródmieściu oraz we Wrzeszczu. Zmieniają się również stawki opłat za postój w SPP – jednorazowe, jak i dodatkowe. Obowiązywać będą także nowe opłaty zryczałtowane dla mieszkańców użytkujących większą liczbę pojazdów.
Parkowanie-24
fot. Karol Stańczak/GZDiZ

9 września to dzień, w którym zacznie obowiązywać trzecia grupa zmian w funkcjonowaniu Strefy Płatnego Parkowania, które zostały uchwalone w marcu przez Radę Miasta Gdańska. Od tego dnia rozpocznie się pobór opłat na ulicy 3 Maja (w godz. 9:00 – 20:00 – oznaczenie sektora EK), we Wrzeszczu na ulicach Jaśkowa Dolina i Pawłowskiego (w godz. 9:00 – 17:00 – oznaczenie sektora AW), a także na ulicach Doki, Robotniczej, Nowomiejskiej i Jaracza w Śródmieściu (w godz. 9:00 – 17:00 – oznaczenie sektora AS).

Również 9 września zmienią się stawki opłat za postój w SPP – zarówno jednorazowe, jak i dodatkowe.

Nowe opłaty jednorazowe za postój pojazdu samochodowego na drogach publicznych na terenie Miasta Gdańska w SPP:

  • za pierwszą godzinę – 3,30 zł (dotychczas 3 zł)
  • za drugą godzinę – 3,90 zł (dotychczas 3,60 zł)
  • za trzecią – 4,60 zł (dotychczas 4,30 zł)
  • za czwartą godzinę i następne – 3,30 zł  (dotychczas 3 zł)

Wysokość opłaty dodatkowej za nieuiszczenie opłaty za postój w SPP wynosić będzie 200 zł (dotychczas 50 zł). W przypadku wniesienia opłaty dodatkowej w terminie 7 dniu (nie częściej niż 2 razy w roku kalendarzowym) jej wysokość wyniesie 130 zł (dotychczas 30 zł).

Dotychczasowe opłaty, obowiązywały w Gdańsku niezmiennie od 16 lat.  Nowa uchwała zakłada wysokość opłaty dodatkowej zbliżoną do tej, jaką należy wnieść za jazdę bez ważnego biletu w komunikacji miejskiej. Regulację stawek opłat jednorazowych i dodatkowych umożliwiły zmiany w Ustawie o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Parkowanie-11
fot. Karol Stańczak/GZDiZ

Od 9 września będą obowiązywać również nowe wysokości opłat zryczałtowanych dla mieszkańców użytkujących większą liczbę pojazdów. Wydanie karty opłaty zryczałtowanej mieszkańca dla trzeciego i każdego następnego pojazdu wiązało się będzie z koniecznością zapłacenia 50 zł miesięcznie. Za pierwszy i drugi pojazd opłata pozostaje w dotychczasowej wysokości 10 zł za miesiąc. Karty dla trzeciego i następnego pojazdu wykupione przed 9 września zachowują ważność do daty, do której zostały wydane.

Przypominamy, że od 28 maja obowiązują zmienione godziny poboru opłat za postój w sektorze Główne Miasto. W dni powszednie parkowanie w tym sektorze (oznaczenie EG) jest płatne w godz. 9:00 – 20:00. Z kolei od 1 lipca poborem opłat w dni powszednie w godz. 9:00 – 17:00 objęta jest ulica Targ Rakowy.

Rada Miasta Gdańska uchwaliła zmiany w funkcjonowaniu Strefy Płatnego Parkowania

Tekst jednolity Uchwały Rady Miasta Gdańska - Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z dnia 13 sierpnia 2019 roku, Poz. 3802

SPP (2)
 
SPP2 (2)

Gdańskie Centrum Kontaktu
Parkingi w Gdańsku
Civitas- PATK4SUMP