Zostań Mecenasem Parku Oliwskiego

mecenas1
 

Projekt został zainicjowany przez Prezydenta Miasta Gdańska Pana Pawła Adamowicza w sierpniu 2016 r. Ideą projektu jest stworzenie warunków dla miłośników Parku Oliwskiego do zaznaczenia w nim na trwałe swojej obecności i realnego wsparcia Parku poprzez umieszczenie w wybranej lokalizacji spersonalizowanej ławki z tabliczką z dedykacją przygotowana przez Mecenasa. Inspiracją dla tego projektu były podobne inicjatywy podejmowane w europejskich i światowych aglomeracjach. Projekt o takiej formule współpracy wychodzi naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców oraz firm prywatnych zainteresowanych wsparciem finansowym obiektów sztuki ogrodowej o dużym znaczeniu kulturowym i historycznym. Program umożliwia każdemu jego uczestnikowi (po spełnieniu warunków regulaminu) realną zmianę wizerunku Parku Oliwskiego. Aby otrzymać „własną” ławkę należy wejść na oficjalną stronę parkoliwski.gdansk.pl, która została uruchomiona wraz ze startem projektu. W zakładce „mecenat” znajduje się formularz zgłoszeniowy, który należy wypełnić. Koszt ławki z dedykacją to 4,5 tysiąca złotych - każda z ławek jest wykonana i ustawiona w ciągu trzech miesięcy od wpłaty. Darczyńca oprócz dedykacji otrzymuje pamiątkę: miniaturę ławki i 10-letni tytuł Mecenasa Parku Oliwskiego. Przez ten czas Gdański Zarząd Dróg i Zieleni odpowiada za konserwację i naprawę ławki oraz tabliczki z dedykacją. Maksymalna liczba ławek z dedykacją to 120. Obecnie w przestrzeni parku, znajduje się 35 ławek ufundowanych przez Mecenasów.

mecenas2