Wydawanie zaświadczeń o objęciu działek uproszczonym planem urządzenia lasu

Wydawanie zaświadczeń o objęciu działek uproszczonym planem urządzenia lasu:

1. Zaświadczenia wydawane są dla gruntów stanowiących:

  • własność Gminy Gdańsk,
  • własność Gminy Gdańsk , jeżeli występują w zbiegu z użytkownikami wieczystymi,
  • własność Skarbu Państwa jeżeli nieruchomością gospodaruje Prezydent Miasta Gdańska.

2. Termin rozpatrzenia wniosku o wydanie zaświadczenia – co najmniej  7 dni od daty złożenia wniosku w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni.

3. Do pobrania: