Winieta 1
Winieta 1

Wydawanie kart uprawniających do ładowania pojazdów elektrycznych/hybrydowych

Nazwa procedury:

Wydawanie kart uprawniających do ładowania pojazdów elektrycznych/hybrydowych w stacjach ładowania zlokalizowanych przy ul. Karwieńskiej, Partyzantów i Zawodników w Gdańsku.

Wymagane dokumenty:

  1. Dowód rejestracyjny pojazdu (do wglądu).

Opłata skarbowa:

Bez opłat.

Opłata administracyjna:

Bez opłat.

Termin i sposób załatwienia:

Karty wydawane są:

  • od ręki – w przypadku osobistego składania dokumentów w siedzibie Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni, ul. Partyzantów 36, budynek A, pok. 17.
  • w terminie uzgodnionym telefonicznie (tel. 58 52 44 600 p. Artur Stanke) – w przypadku przesłania wniosku drogą pocztową.

Osoby kontaktowe:

  • Artur Stanke - tel. 58 52 44 600
  • Anna Ekstowicz - tel. 58 52 44 601

Formularze do pobrania:

  1. Wniosek o wydanie karty uprawniającej do ładowania pojazdów elektrycznych/hybrydowych