Wydanie zezwolenia kategorii I na przejazd pojazdu nienormatywnego

Autor: Konrad Marciński

Nazwa procedury:

Wydanie zezwolenia kategorii I na przejazd pojazdu nienormatywnego.

Zezwolenie kategorii I jest wydawane na przejazd nienormatywnego pojazdu wolnobieżnego, ciągnika rolniczego albo zespołu pojazdów składającego się z pojazdu wolnobieżnego lub ciągnika rolniczego i przyczepy specjalnej.

Parametry pojazdu nienormatywnego:

  1. o długości, wysokości oraz rzeczywistej masie całkowitej nie większych od dopuszczalnych,
  2. o naciskach osi nie większych od dopuszczalnych dla danej drogi,
  3. o szerokości nieprzekraczającej 3,5m.

Drogi, po których mogą się poruszać:

Publiczne, z wyjątkiem ekspresowych i autostrad.

Wymagane dokumenty:

  1. Wypełniony wniosek o wydanie zezwolenia kategorii I (formularz do pobrania),
  2. Dowód wniesienia opłaty za wydanie zezwolenia.

Opłata skarbowa:

Bez opłat.

Opłata administracyjna:

100,00 PLN – dla zezwolenia wydanego na okres 12 miesięcy.

Numer rachunku bankowego GZDiZ dla wpłat za zezwolenia za przejazd pojazdów nienormatywnych:
Bank PeKaO S.A., nr konta: 98 1240 1268 1111 0010 3860 1427

Termin i sposób załatwienia:

Zezwolenie wydaje się, po uiszczeniu opłaty, w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia wniosku o jego wydanie.

Miejsce składania dokumentów:

Pocztą na adres:
Gdański Zarząd Dróg i Zieleni, ul. Partyzantów 36, 80-254 Gdańsk.

Bezpośrednio:
Biuro Obsługi Klienta Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni, 80-254 Gdańsk, ul. Partyzantów 36, czynne: pn., wt., czw., pt. od 7:00 do 15:00, śr. w godz. od 7:00 do 16:30, tel. 58 341 20 41; fax 58 52 44 609.

Pocztą elektroniczną na adres Działu Inżynierii Ruchu:

gzdiz-gabaryty@gdansk.gda.pl

Miejsce odbioru zezwolenia:

Siedziba Działu Inżynierii Ruchu - ul. Wyspiańskiego 9A, 80-434 Gdańsk, tel. 58 55 89 818, 58 55 89 819.

Tryb odwoławczy:

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku, ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk za pośrednictwem Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku, terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Podstawa prawna:

Termin rozpatrywania wniosków oraz ich wysokość wynika z ustawy z dnia 18 grudnia  2020 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2021, poz. 54) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego (Dz. U. z 2021r., poz. 315).

Dodatkowe informacje:

Brak.

Formularze do pobrania:

  1. Wniosek o wydanie zezwolenia kategorii I

Formularz w wersji papierowej dostępny jest również w Dziale Inżynierii Ruchu.