Wydanie identyfikatora typu "T" uprawniającego do wjazdu pod znak drogowy typu B-5 lub B-18

Nazwa procedury:

Wydanie identyfikatora uprawniającego do wjazdu pod znak drogowy typu B-5 lub B-18 według szczegółowej trasy.

Wymagane dokumenty:

Wniosek (dane, które pownny zostać wpisane do wniosku):

 1. dane wnioskodawcy:
  • osoba fizyczna:
   • imię
   • nazwisko
   • adres zamieszkania
   • PESEL
  • działalność gospodarcza:
   • nazwa
   • adres siedziby
   • NIP/REGON
 2. trasa – oznaczenie ulic, których dotyczy zakaz wjazdu
 3. uzasadnienie (określenie przyczyny/celu wjazdu pod znak B-5 lub B-18)
 4. dane pojazdu
  • marka pojazdu
  • numer rejestracyjny
  • masa rzeczywista pojazdu
  • liczba osi
 5. okres korzystania

Opłata skarbowa:

Bez opłat.

Opłata administracyjna:

Bez opłat.

Termin i sposób załatwienia:

Nie później niż w terminie jednego miesiąca od dnia złożenia wniosku.

Miejsce składania dokumentów:

Pocztą na adres:
Gdański Zarząd Dróg i Zieleni, ul. Partyzantów 36, 80-254 Gdańsk.

Bezpośrednio:
Biuro Obsługi Klienta Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni, 80-254 Gdańsk, ul. Partyzantów 36, czynne: pn., wt., czw., pt. od 7:00 do 15:00, śr. w godz. od 7:00 do 16:30, tel. 58 341 20 41; fax 58 52 44 609.

Odbiór identyfikatorów:

Gdański Zarząd Dróg i Zieleni, ul. Partyzantów 36, 80-254 Gdańsk.

Biuro Obsługi Klienta Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni, 80-254 Gdańsk, ul. Partyzantów 36, czynne: pn., wt., czw., pt. od 7.00 do 15.00, śr. w godz. od 7.00 do 16.30, tel. 58 341 20 41; fax 58 52 44 609.

Dział prowadzący sprawę:

Dział Zajęć Pasa Drogowego - 80-205 Gdańsk, ul. Trubadurów 4

Kontakt do osób prowadzących sprawę: tel. 58 52 44 514

Tryb odwoławczy:

Nie stosuje się.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2007 roku, Nr 19, poz. 115 z późn. zm.).

Dodatkowe informacje:

Brak.

Formularze do pobrania:

1. Wniosek o wydanie identyfikatora typu "T" uprawniającego do wjazdu pod znak drogowy typu B-5 "Zakaz wjazdu samochodów ciężarowych" lub B-18 "Zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad ... t"

Formularz wniosku w wersji drukowanej dostępny również w BOK Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni, 80-254 Gdańsk, ul. Partyzantów 36, czynne: pn., wt., czw., pt. od 7.00 do 15.00, śr. w godz. od 7.00 do 16.30.