Strefa Płatnego Parkowania - informacje ogólne

Autor: Alicja Chrzanowska
Na zdjęciu widoczny jest znak drogowy - parking płatny
Informacje ogólne
Karol Stańczak/GZDiZ

W Gdańsku w niektórych dzielnicach pobierane są opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych. Opłaty pobierane są w 10 sektorach Strefy Płatnego Parkowania i Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania. Ma to zapewnić większą rotację parkujących pojazdów, a tym samym zwiększyć dostępność miejsc postojowych. W sumie do dyspozycji kierowców w SPP i ŚSPP jest 6841 miejsc.

Opłaty za postój pojazdów pobierane są w następujących sektorach Strefy Płatnego Parkowania:

  • Młode Miasto, Wrzeszcz Politechnika, Wrzeszcz Górny, a także w lipcu i sierpniu Jelitkowo
  • Aniołki, Oliwa, Przymorze

Ponadto w centrum Gdańska funkcjonuje Śródmiejska Strefa Płatnego Parkowania, która obejmuje sektory:

  • Stare Miasto (wraz z ul. 3 Maja), Główne Miasto, Długie Ogrody.

W zorientowaniu się w lokalizacji poszczególnych sektorów, obowiązujących w nich stawkach, a także czasie poboru opłat kierowcom pomagają trzy kolory. Znajdują się one na słupach i tabliczkach umieszczonych pod znakami sektorowymi D-44 „Strefa Płatnego Parkowania” oraz na słupkach znaków D-18 "Parking" i parkometrach w miejscach poboru opłat.

  • Kolorem czerwonym (symbol GDAF) oznaczone są sektory należące do Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania – Stare Miasto, 3 Maja, Główne Miasto, Długie Ogrody. Pobór opłat odbywa się codziennie (w tym we wszystkie dni świąteczne) w godz. 9:00-20:00.
  • Kolorem niebieskim (symbol GDAA) oznaczone są sektory Strefy Płatnego Parkowania, gdzie opłaty pobierane są od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem świąt*) w godz. 9:00 – 17:00. Są to sektory: Młode Miasto, Wrzeszcz Politechnika, Wrzeszcz Górny, a także w okresie wakacyjnym Jelitkowo (w 2023 roku w okresie od 26 czerwca do 1 września).
  • Kolorem zielonym (symbol GDAB) oznaczone na sektory Strefy Płatnego Parkowania, w których opłaty pobierane są od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem świąt*) w godz. 9:00 – 15:00. Są to sektory: Aniołki, Oliwa oraz Przymorze.

* Jako dni świąteczne uznawane są: 1 stycznia, 6 stycznia, Poniedziałek Wielkanocny, 1 maja, 3 maja, Boże Ciało, 15 sierpnia, 1 listopada, 11 listopada, 25 grudnia, 26 grudnia oraz inne dni ustalone w ramach Ustawy o dniach wolnych od pracy.

Pobór opłaty obowiązującej w Strefie Płatnego Parkowania w Gdańsku dokonywany jest w parkometrach, które w górnym prawym rogu panelu obsługi są oznaczone logo Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni, bądź poprzez aplikacje mobilne służące do uiszczania opłat za parkowanie.

Parkometry bez logo Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni obsługują parkingi leżące poza drogami publicznymi.

Nazwa Sektora

Czas poboru

Taryfa

Kolor na nośnikach (słupkach) znaków drogowych

Symbol sektora umieszczony na znakach drogowych

Symbol poboru w aplikacjach mobilnych wyeksponowany na parkometrach

Śródmieście Młode Miasto

pon-pt, 9:00-17:00

1h - 3,90;  2h - 4,60;  3h - 5,50;  4h i następne - 3,90

niebieski

AMM

GDAA

Wrzeszcz Politechnika

pon-pt, 9:00-17:00

1h - 3,90;  2h - 4,60;  3h - 5,50; 4h i następne - 3,90

niebieski

AWP

GDAA

Wrzeszcz Górny

pon-pt, 9:00-17:00

1h - 3,90;  2h - 4,60;  3h - 5,50; 4h i następne - 3,90

niebieski

AWG

GDAA

Jelitkowo

okres wakacyjny

 

(w 2023 roku od 26 czerwca do 1 września)

 

pon-pt, 9:00-17:00

1h - 3,90;  2h - 4,60;  3h - 5,50; 4h i następne - 3,90

niebieski

AJE

GDAA

Aniołki

pon-pt, 9:00-15:00

1h - 3,90;  2h - 4,60;  3h - 5,50; 4h i następne - 3,90

zielony

BAN

GDAB

Oliwa

pon-pt, 9:00-15:00

1h - 3,90;  2h - 4,60;  3h - 5,50; 4h i następne - 3,90

zielony

BOL

GDAB

Przymorze

pon-pt, 9:00-15:00

1h - 3,90;  2h - 4,60;  3h - 5,50; 4h i następne - 3,90

zielony

BPR

GDAB

Śródmieście Stare Miasto + 3 Maja

codziennie 9:00-20:00

1h - 5,50;  2h - 6,60;  3h - 7,90; 4h i następne - 5,50

czerwony

FSM

GDAF

Śródmieście Główne Miasto

codziennie 9:00-20:00

1h - 5,50;  2h - 6,60;  3h - 7,90; 4h i następne - 5,50

czerwony

FGM

GDAF

Śródmieście Długie Ogrody

codziennie 9:00-20:00

1h - 5,50;  2h - 6,60;  3h - 7,90; 4h i następne - 5,50

czerwony

FDO

GDAF