Sprzedaż drewna opałowego i użytkowego pochodzącego z lasów komunalnych i zadrzewień miasta Gdańska

Nazwa procedury:

Sprzedaż drewna opałowego i użytkowego pochodzącego z lasów komunalnych i zadrzewień miasta Gdańska.

Wymagane dokumenty:

Dokumenty nie są wymagane.

Opłata skarbowa:

Bez opłat.

Opłata administracyjna:

Bez opłat.

Termin i sposób załatwienia:

Sprzedaż drewna prowadzona jest od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 do 9:00, bądź po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu pod nr tel. 58 341 93 06 oraz 58 341 69 30 z Przędsiębiorstwem Robót Ogrodniczo-Leśnych "PROLAS" Sp. z o.o., ul. Stanisława Lema 21, 80-126 Gdańsk.

Miejsce sprzedaży drewna:

Przedsiębiorstwo Robót Ogrodniczo-Leśnych "PROLAS" Sp. z o.o.
ul. Stanisława Lema 21, 80-126 Gdańsk, tel. 58 341 93 06, 58 341 69 30.

Miejsce odbioru dokumentów:

Nie dotyczy.

Dział prowadzący sprawę:

Nie dotyczy.

Tryb odwoławczy:

Nie dotyczy.

Podstawa prawna:

Brak.

Dodatkowe informacje:

Cennik drewna pozyskiwanego z lasów komunalnych i zadrzewień Miasta Gdańska

Formularze do pobrania:

Brak.