Winieta 1
Winieta 1
Rodzaje opłat

Opłaty jednorazowe w Strefie Płatnego Parkowania

Opłaty za parkowanie dokonuje się za pomocą monet lub zbliżeniowo kartami płatniczymi w parkometrach ustawianych w pobliżu miejsc postojowych lub za pomocą aplikacji mobilnych w telefonach komórkowych.

Wysokość opłaty uzależniona jest od czasu parkowania i jest wyliczana według taryfy:

  • w czasie upływania pierwszej godziny - wg stawki 3,00 zł/h
  • w czasie upływania drugiej godziny - wg stawki 3,60 zł/h
  • w czasie upływania trzeciej godziny - wg stawki 4,30 zł/h
  • w czasie upływania czwartej godziny i następnych - wg stawki 3,00 zł/h

Wniesienie opłaty w parkometrze

Kierowca ma obowiązek uiścić opłatę niezwłocznie po zaparkowaniu pojazdu oraz umieścić wydrukowany bilet na tablicy rozdzielczej za przednią szybą wewnątrz samochodu w sposób umożliwiający kontrolę w przypadku gdy na bilecie brak jest numeru rejestracyjnego pojazdu. Na zasadach dobrowolności można wprowadzić numer rejestracyjny pojazdu na bilet. Biletu z numerem rejestracyjnym nie trzebe eksponować w pojeżdzie.

W parkometrach możliwe jest dokonanie dopłaty do ważnych jeszcze biletów pod warunkiem, że na bilecie pierwotnym i dopłacie wpisany będzie nr rejestracyjny pojazdu.

Parkometr przyjmuje monety 10-, 20-, 50-groszowe oraz 1-, 2-, 5-złotowe (nie przyjmuje monet okolicznościowych).

Minimalna opłata, jaką przyjmują parkometry wynosi 10 groszy, umożliwia ona 2-minutowy postój na miejscu parkingowym.

Uwaga !

Parkometry nie wydają reszty z bilonu i nie przyjmują banknotów ! 

W parkometrach można uiszczać opłaty za pomocą kart płatniczych zbliżeniowych !

Jak korzystać z parkometru?

Parkometr stosowany w Gdańsku jest łatwym w użyciu urządzeniem zasilanym wyłącznie energią słoneczną. Pracuje w najcięższych warunkach panujących na ulicy wynikających z czynników atmosferycznych i drgań wywołanych ruchem drogowym. Komunikaty na ekranie tego urządzenia mogą być wyświetlane w trzech językach (polskim, angielskim, niemieckim) do wyboru za pomocą przycisku „JĘZYK”. Parkometr wydaje pokwitowania za uiszczenie opłaty za parkowanie wniesione monetami (10, 20, 50 groszy, 1, 2, 5 złotych) lub zbliżeniowymi kartami bankowymi w systemie PayPass/PayWave (nie wymagając zatwierdzania transakcji kodem PIN). Dzięki wyposażeniu go w klawiaturę alfanumeryczna umożliwia kierowcy posługiwanie się elektronicznym biletem eliminującym konieczność umieszczania biletu za przednią szybą samochodu - wystarczy wnieść opłatę i wprowadzić numer rejestracyjny pojazdu, a bilet można zabrać ze sobą.

parkmat_zdjecie_opis_jpg

Panel użytkownika jest wizytówką całego parkometru, dlatego został zaprojektowany w sposób czytelny i ułatwiający obsługę. Panel zapewnia czytelny odbiór niezależnie od warunków, w tym przy niedostatecznej widoczności po zmroku.

Parkomaty2_png


Zakup biletu można rozpocząć od wrzucania monet, od wprowadzania numeru rejestracyjnego lub od wprowadzenia kwoty opłaty kartą bankową. Podczas dokonywania płatności, na wyświetlaczu parkometru na bieżąco wyświetlany jest aktualnie opłacony czas postoju, odpowiadająca mu opłata i godzina, do której wniesiono opłatę. Opłata za postój w parkometrze wnoszona jest z góry. Minimalny opłacony czas postoju wynosi 2 minuty = 0,10 zł. Parkometr pozwala na anulowanie operacji za pomocą przycisku „ANULUJ” w dowolnym momencie przed jej ostatecznym zaakceptowaniem.

Parkomaty3_png
 

W każdym momencie można przedłużyć ważność biletu elektronicznego. Jeżeli dopłaty chcemy dokonać w tym samym parkometrze, wystarczy wprowadzić numer rejestracyjny pojazdu i wnieść opłatę. Jeżeli dopłaty chcemy dokonać w innym parkometrze niż dokonywaliśmy zakupu biletu, wystarczy wcisnąć „D” na klawiaturze alfanumerycznej, następnie „T”(TARYFA), wprowadzić numer rejestracyjny i nacisnąć „AKCEPTUJ”, po czym należy dokonać opłaty kartą lub bilonem. Opłacony czas zostanie doliczony do ważnego biletu, który został kupiony wcześniej.

Parkomaty4_png

 

Parkometr umożliwia wniesienie kwoty wynikającej z zawiadomienia o opłacie dodatkowej za brak ważnego biletu. W tym celu należy nacisnąć „Z” na klawiaturze alfanumerycznej, następnie „T”(TARYFA) i wpisać numer zawiadomienia po czym nacisnąć „AKCEPTUJ” i dokonać opłaty kartą bankową zbliżeniową. Po zakończonej transakcji należy zabrać druk potwierdzenia uiszczenia opłaty dodatkowej.

Parkomaty5_png

 

Wniesienie opłaty za pomocą telefonów komórkowych

Opłatę za pomocą telefonów komórkowych można wnieść w dzielnicach Stare Miasto, Wrzeszcz, Jelitkowo stosując skrót GDAA, w dzielnicy Główne Miasto GDAE, a w dzielnicach Aniołki, Oliwa i Przymorze GDAB za pośrednictwem niżej wymienionych firm (kliknij w logo, by uzyskać więcej szczegółów):

citypark
epark
logo-moBILET-CI-2013-RGB
mpay
LOGO2
skycash_horizontal

 

Opłaty abonamentowe i zryczałtowane

Gdański Zarząd Dróg i Zieleni dysponuje również dokumentami potwierdzającymi wniesienie opłaty za parkowanie, które nabyć można w formie opłat abonamentowych i zryczałtowanych.

Poz.

Rodzaj opłaty

Wysokość opłaty

1

Opłata abonamentowa uprawniająca do parkowania pojazdu samochodowego o określonym numerze rejestracyjnym na drogach publicznych na terenie Miasta Gdańska w Strefie Płatnego Parkowania w okresie jednego miesiąca (łącznie ze Strefą Ograniczonej Dostępności w przypadku posiadania identyfikatora umożliwiającego wjazd do Strefy Ograniczonej Dostępności).

500,00 zł

2

Opłata zryczałtowana mieszkańca posesji graniczącej z obszarem objętym poborem opłat uprawniającym do parkowania pojazdu samochodowego o określonym numerze rejestracyjnym w wyznaczonym sektorze Strefy Płatnego Parkowania na drogach publicznych na terenie Miasta Gdańska w okresie jednego miesiąca.

Dotyczy również Strefy Ograniczonej Dostępności w sektorze EG (w przypadku posiadania identyfikatora umożliwiającego wjazd do Strefy Ograniczonej Dostępności).

10,00 zł

3

Opłata zryczałtowana mieszkańca posesji graniczącej z obszarem objętym poborem opłat uprawniającym do parkowania pojazdu samochodowego o określonym numerze rejestracyjnym w wyznaczonym sektorze Strefy Płatnego Parkowania na drogach publicznych na terenie Miasta Gdańska w okresie dwunastomiesięcznym (roczna)

Dotyczy również Strefy Ograniczonej Dostępności w sektorze EG (w przypadku posiadania identyfikatora umożliwiającego wjazd do Strefy Ograniczonej Dostępności)

120,00 zł

4

Opłata należna od osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą w lokalu znajdującym się w budynku położonym na nieruchomości graniczącej z obszarem objętym poborem opłat, uprawniającej do parkowania 1 (jednego) pojazdu samochodowego o określonym numerze rejestracyjnym w wyznaczonym sektorze SPP na drogach publicznych na terenie Miasta Gdańska w okresie 1 (jednego) miesiąca.

Dotyczy również Strefy Ograniczonej Dostępności w sektorze EG (w przypadku posiadania identyfikatora umożliwiającego wjazd do Strefy Ograniczonej Dostępności).

150,00 zł
5

Opłaty należna od osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą w lokalu znajdującym się w budynku położonym na nieruchomości graniczącej z obszarem objętym poborem opłat, uprawniającej do parkowania 1 (jednego) pojazdu samochodowego o określonym numerze rejestracyjnym w wyznaczonym sektorze SPP na drogach publicznych na terenie Miasta Gdańska w okresie 12 (dwunastu) miesięcy.

Dotyczy również Strefy Ograniczonej Dostępności w sektorze EG (w przypadku posiadania identyfikatora umożliwiającego wjazd do Strefy Ograniczonej Dostępności).

900,00 zł
 

Karty opłat z powyższej tabeli można nabyć w Biurze Obsługi Klienta Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni, przy ul. Partyzantów 36. Biuro, gdzie należy odebrać wyżej wymienione dokumenty oraz Kasa czynne są w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godz. 7:00 do 15:00  oraz w środy w godz. 7.00 do 16.30.
Przy płatności za pomocą przelewu bankowego karta abonamentowa zostaje wydana po wpływie pieniędzy na konto Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni. Informację o zaksięgowania wpłaty udziela pracownik Działu Księgowego pod nr telefonu (58) 52 44 588.

Informacja na temat procedur wydawania kart, opłat abonamentowych i zryczałtowanych

Opłaty dodatkowe

Za brak wniesienia opłaty parkingowej lub za przekroczenie czasu parkowania wyznaczonego na bilecie Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni ZDiZ lub parkowanie w sektorze innym niż wyznaczony lub parkowanie na podstawie karty parkingowej wzoru europejskiego poza zastrzeżonym dla osoby niepełnosprawnej stanowiskiem postojowym pobiera się opłatę dodatkową w wysokości 50 zł. Opłatę dodatkową należy wnieść w ciągu 14 dni z zastrzeżeniem iż: 2 razy w roku kalendarzowym opłata dodatkowa może być obniżona do 30,- zł w przypadku dokonania wpłaty w tej wysokości w ciągu 7 dni od dnia powstania opłaty dodatkowej. Za dzień uiszczenia opłaty uznaje się datę wpływu środków pieniężnych do kasy lub na rachunek bankowy zarządu drogi.

Do kontroli wnoszenia opłat uprawnieni są Kontrolerzy Strefy Płatnego Parkowania.

W przypadku stwierdzenia braku należnej opłaty, parkowania ponad wykupiony czas, wyłożenia biletu lub karty abonamentowej / zryczałtowanej w sposób uniemożliwiający kontrolę, parkowania na podstawie opłaty zryczałtowanej mieszkańca lub działalności gospodarczej w sektorze innym niż opłacony, parkowanie na podstawie europejskiej karty prakingowej poza zastrzeżonym dla osoby niepełnosprawnej stanowiskiem postojowym kontroler wystawia dokument zawiadamiający o opłacie dodatkowej i umieszcza go pod wycieraczką pojazdu.

UWAGA!

  • Kontroler nie jest upoważniony do pobierania pieniędzy od parkujących osób.
  • Kontroler nie jest upoważniony do rozmieniania pieniędzy, którymi można wnieść opłatę parkingową w parkometrach.

Sposób wpłat

Za karty opłat abonamentowych, karty opłat zryczałtowanych, można zapłacić gotówką albo kartą płatniczą w kasie Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni 
lub za pomocą przelewu na nr rachunek Banku PeKaO S.A.: 98 1240 1268 1111 0010 3860 1427.

Przy płatności za pomocą przelewu bankowego karta abonamentowa zostaje wydana po wpływie pieniędzy na konto GZDiZ. Informację o zaksięgowania wpłaty udziela pracownik Działu Księgowego pod nr telefonu 58 52 44 588.

Za opłaty dodatkowe można zapłacić gotówką lub kartą płatniczą w Kasie Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni lub za pomocą przelewu na rachunek indywidualny wskazany na druku zawiadomienia o opłacie dodatkowej lub w przypadku braku znajomości numeru tego rachunku na rachunek ogólny Banku PeKaO S.A.: 98 1240 1268 1111 0010 3860 1427. W przypadku dokonywania przelewów zagranicznych należy numeru rachunku IBAN: PL98 1240 1268 1111 0010 3860 1427 oraz kodu Banku BIC: PKOPPLPW.

W przypadku wnoszenia opłaty dodatkowej w formie przelewu bankowego na rachunek ogólny w tytule wpłaty konieczne jest wskazanie numeru rejestracyjnego pojazdu oraz numeru otrzymanego pisma.

Dane adresowe do przelewu: Gdański Zarząd Dróg i Zieleni, 80-254 Gdańsk, ul. Partyzantów 36.

Opłaty dodatkowe można wnieść bezpośrednio w Strefie Płatnego Parkowania za pomocą dowolnego parkometru (instrukcja znajduje się na każdym parkometrze).