OPŁATY - STAWKI I SPOSOBY UISZCZENIA, JAK KORZYSTAĆ Z PARKOMETRU

UWAGA!

W związku z obostrzeniami wynikającymi z sytuacji epidemiologicznej Gdański Zarząd Dróg i Zieleni zawiadamia, że karty zerowych opłat (pojazdy PHEV i N+), abonamentowe oraz zryczałtowane mieszkańców i działalności gospodarczej obowiązujące w Strefie Płatnego Parkowania wydawane są po złożeniu wniosku drogą elektroniczną na adres gzdiz@gdansk.gda.pl (ewentualnie pocztową lub do wrzutni w siedzibie GZDiZ ul. Partyzantów 36 – wejście główne).

W celu wykupienia kart opłat zryczałtowanych mieszkańca i działalności gospodarczej konieczne jest również wniesienie opłaty, w wysokości potwierdzonej przez upoważnionego pracownika GZDiZ.

W związku z powyższym prosimy o:

 1. złożenie wniosku i wpisanie do niego adresu e-mail i nr telefonu, na który powyższy pracownik przekaże informację o wysokości opłaty,
 2. a następnie, po uzyskaniu informacji od pracownika GDZiZ, wniesienie opłaty we wskazanej wysokości na konto bankowe nr 98 1240 1268 1111 0010 3860 1427 tytułem: opłata za kartę na pojazd nr rej. … .

Wystawione przez pracowników GZDiZ karty zostaną przesłane pocztą (korespondencja zwykła). Przewidywany okres wydania karty w chwili obecnej oceniany jest na około 14 dni.

Informacje szczegółowe dotyczące możliwości załatwienia oraz procedur poszczególnych spraw dostępne na stronie internetowej www.gzdiz.gda.pl w zakładce Załatw sprawę.

Strefa Płatnego Parkowania w Gdańsku
fot. Karol Stańczak/GZDiZ

Opłaty jednorazowe w Strefie Płatnego Parkowania

Opłaty za parkowanie dokonuje się za pomocą monet, BLIK-a lub zbliżeniowo kartami płatniczymi w parkometrach ustawianych w pobliżu miejsc postojowych lub za pomocą aplikacji mobilnych w telefonach komórkowych.

Wysokość opłaty uzależniona jest od czasu parkowania i jest wyliczana według taryfy:

Czas postoju

Strefa Płatnego Parkowania

Śródmiejska Strefa Płatnego Parkowania

W czasie upływania pierwszej godziny: wg stawki 3,90 zł/h wg stawki 5,50 zł/h
W czasie upływania drugiej godziny: wg stawki 4,60 zł/h wg stawki 6,60 zł/h
W czasie upływania trzeciej godziny: wg stawki 5,50 zł/h wg stawki 7,90 zł/h
W czasie upływania czwartej godziny i następnych: wg stawki 3,90 zł/h wg stawki 5,50 zł/h

Wniesienie jednorazowej opłaty w parkometrze

Kierowca ma obowiązek uiścić opłatę niezwłocznie po zaparkowaniu pojazdu. W trakcie wnoszenia opłat należy wprowadzić numer rejestracyjny pojazdu na bilet parkingowy, jednak biletu można nie eksponować w pojeździe.

W parkometrach możliwe jest dokonanie dopłaty do ważnych jeszcze biletów.

Minimalna opłata, jaką przyjmują parkometry wynosi 10 groszy. Parkometr przyjmuje monety 10-, 20-, 50-groszowe oraz 1-, 2-, 5-złotowe (nie przyjmuje monet okolicznościowych).

Uwaga !

Parkometry nie wydają reszty z bilonu i nie przyjmują banknotów! 

W parkometrach można uiszczać opłaty za pomocą kart płatniczych zbliżeniowych i BLIK!

Jak korzystać z parkometru?

Parkometr stosowany w Gdańsku jest łatwym w użyciu urządzeniem zasilanym wyłącznie energią słoneczną. Pracuje w najcięższych warunkach panujących na ulicy wynikających z czynników atmosferycznych i drgań wywołanych ruchem drogowym. Komunikaty na ekranie urządzenia mogą być wyświetlane w trzech językach (polskim, angielskim, niemieckim) do wyboru za pomocą przycisku „JĘZYK”. Parkometr wydaje pokwitowania za uiszczenie opłaty za parkowanie wniesione monetami (10, 20, 50 groszy, 1, 2, 5 złotych), BLIK-iem lub zbliżeniowymi kartami bankowymi w systemie PayPass/PayWave (nie wymagając zatwierdzania transakcji kodem PIN). Dzięki wyposażeniu w klawiaturę alfanumeryczna umożliwia kierowcy posługiwanie się elektronicznym biletem eliminującym konieczność umieszczania biletu za przednią szybą samochodu - wystarczy wnieść opłatę i wprowadzić numer rejestracyjny pojazdu, a bilet można zabrać ze sobą.

OPIS PARKOMATU GDAŃSK

Panel użytkownika jest wizytówką całego parkometru, dlatego został zaprojektowany w sposób czytelny i ułatwiający obsługę. Panel zapewnia czytelny odbiór niezależnie od warunków, w tym przy niedostatecznej widoczności po zmroku.

PANEL GŁÓWNY

 

INSTRUKCJA UISZCZENIA OPŁATY W PARKOMETRZE

PŁATNOŚĆ MONETAMI
PŁATNOŚĆ KARTĄ
DOPŁATA DO WAŻNEGO BILETU
 

Wniesienie opłaty jednorazowej za pomocą telefonów komórkowych

Opłatę za pomocą telefonów komórkowych można wnieść w sektorach:

 • Młode Miasto, Wrzeszcz, Politechnika, Wrzeszcz Górny, Jelitkowo - skrót GDAA
 • Aniołki, Oliwa, Przymorze - skrót GDAB
 • Stare Miasto wraz z ul. 3 Maja, Główne Miasto, Długie Ogrody - skrót GDAF

W Gdańsku opłatę za postój w Strefie Płatnego Parkowania i Śródmiejskiej Strefie Płatnego Parkowania można wnieść za pośrednictwem niżej wymienionych firm (kliknij w logo, by uzyskać więcej szczegółów):

citypark
epark
logo-moBILET-CI-2013-RGB
mpay
LOGO2
skycash_horizontal

 

Opłaty abonamentowe i zryczałtowane

Gdański Zarząd Dróg i Zieleni dysponuje również dokumentami potwierdzającymi wniesienie opłaty za parkowanie, które nabyć można w formie opłat abonamentowych i zryczałtowanych.

Rodzaj opłaty

Kwota

Opłata abonamentowa uprawniająca do parkowania pojazdu samochodowego o określonym numerze rejestracyjnym na drogach publicznych na terenie Miasta Gdańska w Strefie Płatnego Parkowania w okresie jednego miesiąca.

550 zł

Opłata abonamentowa uprawniająca do parkowania pojazdu samochodowego o określonym numerze rejestracyjnym na drogach publicznych na terenie Miasta Gdańska w Strefie Płatnego Parkowania i Śródmiejskiej Strefie Płatnego Parkowania w okresie jednego miesiąca (łącznie ze Strefą Ograniczonej Dostępności w przypadku posiadania identyfikatora IGM umożliwiającego wjazd do Strefy Ograniczonej Dostępności).

800 zł

Opłata zryczałtowana mieszkańca posesji graniczącej z obszarem objętym poborem opłat uprawniająca do parkowania pojazdu samochodowego o określonym numerze rejestracyjnym w wyznaczonym sektorze Strefy Płatnego Parkowania lub Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania na drogach publicznych na terenie Miasta Gdańska w okresie jednego miesiąca.

 

Dotyczy również Strefy Ograniczonej Dostępności w sektorze FGM.

 • za pierwszy pojazd liczony łącznie dla wszystkich osób fizycznych zamieszkujących lokal

10 zł

 • za drugi pojazd liczony łącznie dla wszystkich osób fizycznych zamieszkujących lokal

10 zł

 • za trzeci i każdy następny pojazd liczonych łącznie dla wszystkich osób fizycznych zamieszkujących lokal

50 zł

Opłata zryczałtowana mieszkańca posesji graniczącej z obszarem objętym poborem opłat uprawniająca do parkowania pojazdu samochodowego o określonym numerze rejestracyjnym w wyznaczonym sektorze Strefy Płatnego Parkowania lub Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania na drogach publicznych na terenie Miasta Gdańska w okresie dwunastomiesięcznym (roczna).

 

Dotyczy również Strefy Ograniczonej Dostępności w sektorze FGM.

 • za pierwszy pojazd liczony łącznie dla wszystkich osób fizycznych zamieszkujących lokal

120 zł

 • za drugi pojazd liczony łącznie dla wszystkich osób fizycznych zamieszkujących lokal

120 zł

 • za trzeci i każdy następny pojazd liczonych łącznie dla wszystkich osób fizycznych zamieszkujących lokal

600 zł

Opłata należna od osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą w lokalu usługowym znajdującym się w budynku położonym na nieruchomości graniczącej z obszarem objętym poborem opłat, uprawniająca do parkowania 1 (jednego) pojazdu samochodowego o określonym numerze rejestracyjnym w wyznaczonym sektorze Strefy Płatnego Parkowania lub Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania na drogach publicznych na terenie Miasta Gdańska w okresie 1 (jednego) miesiąca.

 

Dotyczy również Strefy Ograniczonej Dostępności w sektorze FGM.

150 zł

Opłaty należna od osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą w lokalu usługowym znajdującym się w budynku położonym na nieruchomości graniczącej z obszarem objętym poborem opłat uprawniająca do parkowania 1 (jednego) pojazdu samochodowego o określonym numerze rejestracyjnym w wyznaczonym sektorze Strefy Płatnego Parkowania lub Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania na drogach publicznych na terenie Miasta Gdańska w okresie 12 (dwunastu) miesięcy.

 

Dotyczy również Strefy Ograniczonej Dostępności w sektorze FGM.

900 zł

Karty opłat z powyższej tabeli można nabyć w Biurze Obsługi Klienta Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni, przy ul. Partyzantów 36. Biuro, gdzie należy odebrać wyżej wymienione dokumenty oraz Kasa czynne są w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godz. 7:00 do 15:00  oraz w środy w godz. 7.00 do 16.30.

 • Sposób wpłat

Za karty opłat abonamentowych, karty opłat zryczałtowanych, można zapłacić gotówką albo kartą płatniczą w kasie Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni 
lub za pomocą przelewu na nr rachunku Banku PeKaO S.A.: 98 1240 1268 1111 0010 3860 1427. W tytule przelewu proszę wpisać rodzaj opłaty: karta opłaty abonamentowej/karta opłaty zryczałtowanej i numer rejestracyjny pojazdu.

Przy płatności za pomocą przelewu bankowego karta abonamentowa zostaje wydana po wpływie pieniędzy na konto GZDiZ. Informację o zaksięgowaniu wpłaty udziela pracownik Działu Księgowego pod nr telefonu 58 52 44 588.

Informacja na temat procedur wydawania kart opłat abonamentowych i zryczałtowanych

Opłaty dodatkowe

Opłaty dodatkowe pobierane są za:

 • brak wniesienia opłaty parkingowej
 • przekroczenie czasu parkowania wyznaczonym na bilecie Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni
 • parkowanie w sektorze innym niż wyznaczony
 • parkowanie na podstawie Karty Parkingowej wzoru europejskiego poza stanowiskiem zastrzeżonym dla osoby niepełnosprawnej

Wysokość opłaty dodatkowej wynosi 200 zł, którą należy wnieść w ciągu 14 dni. Opłata dodatkowa może być obniżona do 130 zł w przypadku dokonania wpłaty w tej wysokości w ciągu 14 dni od dnia powstania opłaty dodatkowej. Za dzień uiszczenia opłaty uznaje się datę wpływu środków pieniężnych do kasy lub na rachunek bankowy zarządu drogi.

Do kontroli wnoszenia opłat uprawnieni są Kontrolerzy Strefy Płatnego Parkowania.

W przypadku stwierdzenia braku należnej opłaty, parkowania ponad wykupiony czas, wyłożenia karty abonamentowej/zryczałtowanej w sposób uniemożliwiający kontrolę, parkowania na podstawie opłaty zryczałtowanej mieszkańca lub działalności gospodarczej w sektorze innym niż opłacony, parkowanie na podstawie europejskiej karty parkingowej poza zastrzeżonym dla osoby niepełnosprawnej stanowiskiem postojowym kontroler wystawia dokument zawiadamiający o opłacie dodatkowej i umieszcza go pod wycieraczką pojazdu.

UWAGA!

 • Kontroler nie jest upoważniony do pobierania pieniędzy od parkujących osób.
 • Kontroler nie jest upoważniony do rozmieniania pieniędzy, którymi można wnieść opłatę parkingową w parkometrach.

 

 • Sposób uiszczenia opłaty dodatkowej

Każde zawiadomienie o opłacie dodatkowej posiada wygenerowany indywidualny nr rachunku bankowego przypisany do sprawy, natomiast na stronie GZDiZ podany jest ogólny nr rachunku do wpłat.

Za opłaty dodatkowe można zapłacić gotówką lub kartą płatniczą w Kasie Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni lub za pomocą przelewu na rachunek indywidualny wskazany na druku zawiadomienia o opłacie dodatkowej lub w przypadku braku znajomości numeru tego rachunku na rachunek ogólny Banku PeKaO S.A.: 98 1240 1268 1111 0010 3860 1427. W przypadku dokonywania przelewów zagranicznych należy numeru rachunku IBAN: PL98 1240 1268 1111 0010 3860 1427 oraz kodu Banku BIC: PKOPPLPW.

W przypadku wnoszenia opłaty dodatkowej w formie przelewu bankowego na rachunek ogólny w tytule wpłaty konieczne jest wskazanie numeru rejestracyjnego pojazdu oraz numeru otrzymanego pisma.

Dane adresowe do przelewu: Gdański Zarząd Dróg i Zieleni, 80-254 Gdańsk, ul. Partyzantów 36.