Przycięcie lub usunięcie drzewa na terenach administrowanych przez GZDiZ, w tym na cmentarzach komunalnych

Nazwa procedury:

Rozpatrywanie wniosków o przycięcie lub usunięcie drzewa na terenach administrowanych przez GZDiZ, w tym na cmentarzach komunalnych.

Wymagane dokumenty:

W przypadku wniosku dotyczącego drzew na terenach cmentarzy komunalnych:

Podanie osoby uprawnionej, które powinno zawierać:

  1. imię, nazwisko, adres zamieszkania wnioskodawcy,
  2. przyczynę usunięcia lub przycięcia drzewa,
  3. lokalizację drzewa: nazwę cmentarza, imię i nazwisko osoby zmarłej pochowanej w rejonie cmentarza, datę zgonu.

W przypadku wniosku dotyczącego drzew na terenach zieleni i w pasach drogowych:

Podanie osoby uprawnionej, które powinno zawierać:

  1. imię, nazwisko, adres zamieszkania wnioskodawcy,
  2. przyczynę usunięcia lub przycięcia drzewa,
  3. opis lokalizacji drzewa,
  4. szkic sytuacyjny (zalecane).

Opłata skarbowa:

Bez opłat.

Opłata administracyjna:

Bez opłat.

Termin i sposób załatwienia:

Po otrzymaniu wniosku i uzyskaniu niezbędnych informacji przez Gdański Zarząd Dróg i Zieleni.

Miejsce składania wniosków:

Pocztą na adres:
Gdański Zarząd Dróg i Zieleni, ul. Partyzantów 36, 80-254 Gdańsk.

Bezpośrednio:
Biuro Obsługi Klienta Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni, 80-254 Gdańsk, ul. Partyzantów 36, budynek A. Czynne: pn., wt., czw., pt. od 7:00 do 15:00, śr. w godz. od 7:00 do 16:30, tel. 58 341 20 41; fax 58 52 44 609.

Miejsce odbioru dokumentów:

Wnioskodawca otrzymuje odpowiedź pisemną na wskazany adres.

Dział prowadzący sprawę:

Dział Utrzymania Zieleni - 80-254 Gdańsk, ul. Partyzantów 36.

Kontakt telefoniczny z osobą prowadzącą sprawę - ul. Partyzantów 36, 80-254 Gdańsk, budynek B, pok. 4, tel. 58 52 44 566.

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje.

Podstawa prawna:

Brak.

Dodatkowe informacje:

Brak.

Formularze do pobrania:

Brak.