ABONAMENTY, KARTY OPŁAT ZRYCZAŁTOWANYCH DLA MIESZKAŃCÓW I OSÓB PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W SPP I ŚSPP, KARTY DLA POJAZDÓW PHEV

Strefa Płatnego Parkowania w Gdańsku
fot. Karol Stańczak/GZDiZ

Opłatę za postój w Strefie Płatnego Parkowania i/lub Śródmiejskiej Strefie Płatnego Parkowania można wnieść nie tylko jednorazowo, ale również w formie miesięcznego abonamentu.

Mieszkańcy, którzy posiadają zameldowanie w lokalach, znajdujących się wewnątrz poszczególnych sektorów SPP lub ŚSPP mogą nabyć karty opłaty zryczałtowanej mieszkańca. Z karty opłaty zryczałtowanej mogą również korzystać osoby prowadzące działalność gospodarczą w lokalach usługowych zlokalizowanych w SPP lub ŚSPP.

Posiadacze pojazdów hybrydowych PHEV, a także osoby niepełnosprawne mogą korzystać z miejsc parkingowych w SPP i ŚSPP bezpłatnie. Warunkiem zwolnienia z konieczności płacenia za postój jest posiadanie aktualnej karty zerowej stawki opłaty dla pojazdów hybrydowych PHEV lub karty „N+” dla osób niepełnosprawnych – posiadaczy Karty Parkingowej wzoru europejskiego.

Poniżej znajdują się informacje dotyczące procedur wyrobienia poszczególnych kart wraz z cenami oraz formularze wniosków.

  1. Karta opłaty abonamentowej w Strefie Płatnego Parkowania
  2. Karta opłaty abonamentowej w Strefie Płatnego Parkowania i Śródmiejskiej Strefie Płatnego Parkowania
  3. Karta opłaty zryczałtowanej mieszkańca
  4. Karta opłaty zryczałtowanej działalności gospodarczej
  5. Identyfikator zerowej stawki opłat "N+"  
  6. Karta zerowej stawki opłat na pojazdy hybrydowe PHEV