PARKOWANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych

Opłaty za parkowanie dla osób niepełnosprawnych

Osoby niepełnosprawne posiadające Kartę Parkingową wzoru europejskiego (niebieską) nie płacą za postój jedynie wtedy, gdy parkują pojazdy na miejscach oznakowanych jako zastrzeżone dla osób niepełnosprawnych. W każdym innym przypadku parkowanie pojazdów osób niepełnosprawnych w Strefie Płatnego Parkowania i Śródmiejskiej Strefie Płatnego Parkowania w Gdańsku jest płatne zgodnie z obowiązującą taryfą.

Osoby niepełnosprawne posiadające gdański identyfikator "N+" (żółty) nie wnoszą opłat na wszystkich miejscach w Strefie Płatnego Parkowania i Śródmiejskiej Strefie Płatnego Parkowania w Gdańsku. Identyfikator, o którym mowa można uzyskać w siedzibie Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni przy ul. Partyzantów 36. Identyfikator ten nie ma zastosowania w Strefach Płatnego Parkowania poza Gdańskiem, a także nie upoważnia również w Gdańsku do zajęcia miejsc oznakowanych jako zastrzeżone dla osób niepełnosprawnych.

Szczegółowe informacje, procedura oraz wniosek na identyfikator "N+"