PARKOWANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych

Opłaty za parkowanie dla osób niepełnosprawnych i kombatantów

Osoby niepełnosprawne posiadające Kartę Parkingową wzoru europejskiego (niebieską), a także posiadacze Karty Kombatanta nie płacą za postój jedynie wtedy, gdy parkują pojazdy na miejscach oznakowanych jako zastrzeżone dla osób niepełnosprawnych. W każdym innym przypadku parkowanie pojazdów osób niepełnosprawnych i legitymujących się Kartą Kombatanta w Strefie Płatnego Parkowania i Śródmiejskiej Strefie Płatnego Parkowania w Gdańsku jest płatne zgodnie z obowiązującą taryfą.

Osoby niepełnosprawne posiadające gdański identyfikator "N+" (żółty) nie wnoszą opłat na wszystkich miejscach w Strefie Płatnego Parkowania i Śródmiejskiej Strefie Płatnego Parkowania w Gdańsku. Identyfikator, o którym mowa można uzyskać w siedzibie Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni przy ul. Partyzantów 36. Identyfikator ten nie ma zastosowania w Strefach Płatnego Parkowania poza Gdańskiem, a także nie upoważnia również w Gdańsku do zajęcia miejsc oznakowanych jako zastrzeżone dla osób niepełnosprawnych.

Identyfikator "N+" zachowuje swoją ważność tylko i wyłącznie wraz z Kartą Parkingową osoby uprawnionej. Oryginał Karty Parkingowej i identyfikatora "N+" należy umieścić za przednią szybą pojazdu na desce rozdzielczej w sposób eksponujący widoczne zabezpieczenia karty i identyfikatora oraz umożliwiający odczytanie ich numerów i dat ważności przez kontrolera.

Szczegółowe informacje, procedura oraz wniosek na identyfikator "N+"