Odśnieżanie

Gdański Zarząd Dróg i Zieleni odpowiada za zimowe utrzymanie dróg publicznych a także części dróg wewnętrznych na terenie miasta Gdańska z wyłączeniem Obwodnicy Trójmiasta.

Standard działań Gdańskiego Zarządu Dróg i Zielenie polega na łagodzeniu negatywnych skutków zimy poprzez odpłużanie pokrywy śnieżnej z jezdni oraz posypywanie jej środkami chemicznymi lub kruszywem. W okresie występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych jednostki prowadzące odśnieżanie gotowe są do działania przez całą dobę.

Oprócz dróg Gdański Zarząd Dróg i Zieleni odpowiada za zimowe utrzymanie ścieżek rowerowych, przystanków tramwajowych i autobusowych, części chodników, wydzielonych ciągów pieszych i rekreacyjnych, ogólnodostępnych parkingów, płatnych miejsc postojowych, zastrzeżonych miejsc postojowych i kopert parkingowych. Odśnieżane są również schody terenowe oraz kładki i tunele dla pieszych.

Z kolei odpowiedzialność za utrzymanie zimowe chodników, ciągów pieszych, schodów terenowych przylegających bezpośrednio do nieruchomości znajdujących się przy obiektach handlowych, prywatnych lub publicznych nieruchomościach spoczywa na zarządcy danej nieruchomości. Natomiast torowiska i zwrotnice tramwajowe znajdują się w utrzymaniu zimowym spółki Gdańskie Autobusy i Tramwaje.