Winieta 1
Winieta 1

Karta zerowej stawki opłat na pojazdy hybrydowe* PHEV (z możliwością ładowania akumulatorów ze źródła zewnętrznego - PHEV)

* pojazd hybrydowy w rozumieniu art. 2 pkt. 13 Ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych potocznie zwanych pojazdami hybrydowymi PHEV (z możliwością ładowania akumulatorów ze źródła zewnętrznego - Plug In Hybrid Electric Vehicle)

Nazwa procedury:

Wydanie karty zerowej stawki opłaty upoważniającego do bezpłatnego parkowania pojazdu hybrydowego PHEV na miejscach postojowych zlokalizowanych na drogach publicznych w Strefie Płatnego Parkowania w Gdańsku.

Wymagane dokumenty:

  1. Wykaz wymaganych dokumentów uprawniających do uzyskania karty zerowej stawiki opłat:
    • podanie,
    • kserokopia dowodu rejestracyjnego i inny dokument poświadczający rodzaj napędu gdy nie wynika on wprost z zapisów w dowodzie rejestracyjnym.

Do wglądu należy przedłożyć oryginały.

2. Kartę zerowej stawki opłat wydaje się na numer rejestracyjny i markę pojazdu, na okres nie przekraczający terminu badania technicznego okreslonego w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.

Opłata skarbowa:

Bez opłat.

Opłata administracyjna:

Bez opłat.

Termin i sposób załatwienia:

Wnioski rozpatrywane są nie później niż w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku lub usunięcia uchybień formalnych.

Miejsce składania dokumentów:

Dział Parkowania, 80-254 Gdańsk, ul. Partyzantów 36, budynek B, pok. 10. Czynne: pn. - pt. od 7:00 do 15:00, tel. 58 52 44 627.

Dział prowadzący sprawę:

Dział Parkowania, 80-254 Gdańsk, ul. Partyzantów 36, budynek B, pok. 10.

Kontakt z osobami prowadzącymi sprawę - tel. 58 52 44 627.

Tryb odwoławczy:

Nie przewiduje się trybu odwoławczego.

Podstawa prawna:

§ 4 Ust. 1 pkt. 8 Uchwały Rady Miasta Gdańska Nr XXXII/680/2012 z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie Miasta Gdańska, ustalenia stawek opłat za parkowanie pojazdów w tej strefie oraz ustalenia sposobu ich pobierania. Tekst jednolity: Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 13 sierpnia 2019 r. poz. 3802

Dodatkowe informacje:

  1. Karta zerowej stawki opłat dotyczy obszaru Wrzeszcz, Aniołki, Oliwa, Przymorze, Jelitkowo oraz Śródmieście (w tym Głównego Miasta, na którym obowiązują identyfikatory na wjazd do Strefy Ograniczonej Dostępności).
  2. Karta zerowej stawki opłat upoważnia do zgodnego z przepisami o ruchu drogowym postoju pojazdu na płatnym miejscu parkingowym, lecz nie uprawnia do zastrzegania stałego miejsca postoju i nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń z tytułu braku wolnych miejsc postojowych.
  3. Kartę zerowej stawki opłat należy umieścić na desce rozdzielczej za przednią szybą pojazdu, w sposób umożliwiający jej odczytanie przez kontrolera Strefy Płatnego Parkowania.

Formularze do pobrania:

Wniosek o wydanie karty zerowej stawki opłaty upoważniającego do bezpłatnego parkowania pojazdu hybrydowego PHEV