Winieta 1
Winieta 1

Karta opłaty abonamentowej

UWAGA!

W związku z obostrzeniami wynikającymi z sytuacji epidemiologicznej Gdański Zarząd Dróg i Zieleni zawiadamia, że karty zerowych opłat (pojazdy PHEV i N+), abonamentowe oraz zryczałtowane mieszkańców i działalności gospodarczej obowiązujące w Strefie Płatnego Parkowania wydawane są po złożeniu wniosku drogą elektroniczną na adres parkowanie@gzdiz.gda.pl (ewentualnie pocztową lub do wrzutni w siedzibie GZDiZ ul. Partyzantów 36 – wejście główne).

W celu wykupienia kart opłat zryczałtowanych mieszkańca i działalności gospodarczej konieczne jest również wniesienie opłaty, w wysokości potwierdzonej przez upoważnionego pracownika GZDiZ.

W związku z powyższym prosimy o:

  1. złożenie wniosku i wpisanie do niego adresu e-mail i nr telefonu, na który powyższy pracownik przekaże informację o wysokości opłaty,
  2. a następnie, po uzyskaniu informacji od pracownika GDZiZ, wniesienie opłaty we wskazanej wysokości na konto bankowe nr 98 1240 1268 1111 0010 3860 1427 tytułem: opłata za kartę na pojazd nr rej. … .

Wystawione przez pracowników GZDiZ karty zostaną przesłane pocztą (korespondencja zwykła). Przewidywany okres wydania karty w chwili obecnej oceniany jest na około 14 dni.

Informacje szczegółowe dotyczące możliwości załatwienia oraz procedur poszczególnych spraw dostępne na stronie internetowej www.gzdiz.gda.pl w zakładce Załatw sprawę.

Nazwa procedury:

Nabycie abonamentu upoważniającego do parkowania na płatnych miejscach postojowych zlokalizowanych na drogach publicznych w Strefie Płatnego Parkowania , w tym w Strefie Ograniczonej Dostępności sektora Główne Miasto (wjazd do Strefy Ograniczonej Dostępności jest możliwy w przypadku posiadania identyfikatora IGM).

Wymagane dokumenty:

Abonament wystawia się na podstawie deklaracji ustnej lub telefonicznej. Należy podać:

  1. datę rozpoczęcia obowiązywania abonamentu,
  2. markę i numer rejestracyjny pojazdu.

Opłata skarbowa:

Bez opłat.

Opłata administracyjna:

500,00 zł  za 1 miesiąc. Kasa wydaje dokumenty potwierdzające wpłatę, a faktury VAT wydaje Dział Ekonomiczny Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni (80-254 Gdańsk, ul. Partyzantów 36, budynek A, pok. 14). Abonament wydaje się na okres 1 miesiąca kalendarzowego lub 30 kolejnych dni od dnia wskazanego przez osobę zainteresowaną, nie wcześniejszego jednak niż w dzień jego zakupu.

Sposób uiszczenia opłaty:

  1. gotówką lub za pomocą karty płatniczej w kasie w siedzibie Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni - ul. Partyzantów 36, budynek A. Kasa czynna pn., wt., czw., pt. w godz. od 7:00 do 15:00, śr. w godz. 7:00 do 16:30,
  2. przelewem na rachunek bankowy: Bank PeKaO S.A. nr konta: 98 1240 1268 1111 0010 3860 1427. W tytule przelewu proszę wpisać rodzaj opłaty: karta opłaty abonamentowej i numer rejestracyjny pojazdu.

Termin i sposób załatwienia:

Abonament wydawany jest od ręki w Biurze Obsługi Klienta Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni - ul. Partyzantów 36, budynek A. Czynne: pn., wt., czw., pt. w godz. 7:00 do 15:00, śr. w godz. 7:00 do 16:30, po opłaceniu należnej opłaty w kasie lub przelewem na podstawie dokumentu wydanego w kasie.
W przypadku większej ilości abonamentów wskazane jest wcześniejsze telefoniczne uzgodnienie terminu pod nr tel. 58 55 89 570. Przy płatności przelewem, przed odbiorem abonamentu, należy sprawdzić, czy pieniądze wpłynęły na konto Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni. Informację tę można uzyskać pod nr tel. 58 52 44 588.

Miejsce składania wniosków i odbioru karty abonamentowej:

Biuro Obsługi Klienta Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni - ul. Partyzantów 36, budynek A. Czynne: pn., wt., czw., pt. w godz. 7:00 do 15:00, śr. w godz. 7:00 do 16:30.

Dział prowadzący sprawę:

Biuro Obsługi Klienta Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni - ul. Partyzantów 36, budynek A.

Kontakt telefoniczny w sprawie abonamentów miesięcznych - tel. 58 55 89 570.

Tryb odwoławczy:

Nie przewiduje się trybu odwoławczego.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 Uchwały Rady Miasta Gdańska Nr XXXII/680/2012 z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie Miasta Gdańska, ustalenia stawek opłat za parkowanie pojazdów w tej strefie oraz ustalenia sposobu ich pobierania (z poź. zmianami).

Dodatkowe informacje:

  1. Abonament dotyczy obszaru Wrzeszcz, Aniołki, Oliwa, Przymorze, Jelitkowo oraz Śródmieście (w tym Głównego Miasta, na którym obowiązują identyfikatory na wjazd do Strefy Ograniczonej Dostępności).
  2. Wykupienie abonamentu upoważnia do zgodnego z przepisami o ruchu drogowym postoju pojazdu na płatnym miejscu parkingowym w Strefie Płatnego Parkowania, lecz nie uprawnia do zastrzegania stałego miejsca postoju i nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń z tytułu braku wolnych miejsc postojowych.
  3. Kartę abonamentową należy umieścić na desce rozdzielczej za przednią szyba pojazdu, w sposób umozliwiający jej odczytanie przez kontrolera Strefy Płatnego Parkowania.

Formularze do pobrania:

Wniosek o wydanie abonamentu